Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

Yabancı Parayla Ödeme Yasağı Esnetildi

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 28 Şubat 2024’te yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Tebliği’ne buradan erişebilirsiniz.

Değişiklik Neler Getiriyor?

19 Nisan 2022 tarihinde Tebliğ’de yapılan değişiklikle, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerine konu olan ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yerine getirilmesi yasaklanmıştı. Söz konusu düzenlemenin uygulama esaslarına ilişkin hukuk bültenimize buradan erişebilirsiniz.

Değişiklik Tebliği, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerine konu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesine ilişkin düzenlemeye birtakım istisnalar getiriyor. Buna göre, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilen ve aşağıda sayılan menkul satış sözleşmelerine konu olan ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden yerine getirilebilecek:

a. 19 Nisan 2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 19 Nisan 2022 tarihli Tebliğ değişikliğinin yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.
b. 19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükler.
c. Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükler.
d. Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ kapsamında, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki İhracat Konsorsiyumu ve 5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükler.
e. Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil 4458 sayılı Gümrük Kanunu’ndaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükler.
f. Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.
Değişiklik Tebliği’ne göre, yukarıda sayılan (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnalar 21 Nisan 2022 tarihinden itibaren; (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alanlar ise 28 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Sonuç

Değişiklik Tebliği, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilen bazı menkul satış sözleşmelerine konu ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yerine getirilebilmesini mümkün hale getiriyor.

Benzer içerikler