Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

BDDK’dan Finansal Yapılandırmaya İlişkin Yeni Düzenlemeler

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik“) 6 Temmuz 2021 tarihinde yeni değişiklikler (“Değişiklik“) yaptı.

Değişiklik Ne Getiriyor?

Değişiklik uyarınca:

  • Bankalar, donuk alacaklarının sınıf değişikliğine ilişkin yazılı kriterler belirleyecek ve bunları BDDK denetimine hazır bulunduracak.
  • Bankalar, yeniden yapılandıracakları alacakları için borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapacak ve bu değerlendirmenin sonucuna göre borçların yeniden yapılandırılmasına karar verilecek.
  • TFRS 9 uygulamayan bankalar,
    • Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’de işlem gören elektronik ürün senetleri ve
    • devlet destekli ticari alacak sigortası poliçelerini

İkinci Grup Teminatlar altında sınıflandırarak takip edecek.

  • Bankaların alacaklarından dolayı edindikleri ve edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkarmak zorunda oldukları varlıkların kapsamına “ortaklık payları” ve “diğer varlıklar” da dahil edildi. Ayrıca BDDK’ya bu üç yıllık süreyi değiştirmeye yetkisi tanındı.
  • Son olarak, alacaktan dolayı edinilecek emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıklar için edinim tarihinden önce Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ’de belirtilen esas ve usullere göre gerçeğe uygun değer tespiti yapılacak. Alacaktan dolayı edinilmiş emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıklar, kredi borcuna mahsuben hesaplanan tutar ile gerçeğe uygun değerinden satış maliyetleri düşülmüş tutardan düşük olanı üzerinden kayda alınacak.

Sonuç

Değişiklik ile BDDK, bankaların donuk alacak sınıflandırmaları ile donuk alacak karşılığı edinilen varlıkların durumunu netleştirmiş oldu.

Benzer içerikler