Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ“) Ticaret Bakanlığı tarafından 5 Ekim 2018 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, perakende olarak satışa sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Tebliğ Neler Getiriyor?
Tebliğ uyarınca etiket ve listelerde, “malın üretim yeri”, “malın ayırıcı özelliği”, “malın tüm vergiler dahil satış fiyatı”, “malın birim fiyatı”, “malın satış fiyatı ve “birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih” ile birlikte üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretlerin yer alması gerekiyor.

“Yerli Üretim” logosunun, etiketlerde ve fiyat listelerine, kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilmesi ve Tebliğ’de belirlenen orijinal renklerinde ve şeklinde yer alması gerekiyor. Logonun büyüklüğü ile değiştirilmesi gereken durumlarda ise uyulması gereken oranlar Tebliğ’de açıkça düzenleniyor.

Tebliğ kapsamında; (i) 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. maddesinde belirtilen işletmeler tarafından Türkiye’de üretilen mallar, (ii) Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri ve (iii) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 18. maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye’de elde edilen veya üretilen mallar (bitkisel ürünler, madencilik ürünleri, balıkçılık ve avcılık ürünleri, canlı hayvanlardan elde edilen ürünler gibi) yerli üretim sayılacak.

Tebliğ’in tüm metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Ticaret Bakanlığı yerli üretim logosunun kullanımına büyük önem veriyor ve bu hususta detaylı düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Üreticiler, bu konudaki Ticaret Bakanlığı’nın duyurularını takip etmeli, Tebliğ’de öngörülen gereklilikleri gözden geçirmeli, izlenmesi gereken usul ve esaslara uygun hareket etmelidir.