Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

BDDK’dan Kart Şemaları için Devrim Niteliğinde Mevzuat Değişikliği

Hukuk Bültenleri
Finansal Teknolojiler - Fintek
Genel

Yeni Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“), Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nı (“Taslak Değişiklik“) 28 Ekim 2022 tarihinde yayımladı. Taslak değişiklik hakkında görüşler duzenleme@bddk.org.tr adresine e-posta ile iletilebilecek.

Taslak Değişiklik ne getiriyor?

Taslak Değişiklik, kart şeması kavramını tanımlıyor ve yabancı kart şeması kuruluşların Türkiye’de faaliyet göstermesini çeşitli kıstaslara bağlıyor.

Kart Şeması

Taslak Değişiklik, kart şemasını “bir kartlı sistem kuruluşunun işleyişini destekleyen altyapı ve ödeme sisteminden bağımsız olarak, bu işleyişin yürütülmesinden sorumlu yönetim ve karar organları ile organizasyon yapısı da dâhil olmak üzere, kartlı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan kurallar, uygulamalar, rehberler ve standartlar bütünü” olarak tanımlıyor.

Yeni Yükümlülükler

Taslak Değişiklik, Türkiye’de çıkarılan banka ve kredi kartlarıyla ilgili olarak aşağıdaki hususları içeriyor:

  • Kart çıkaran kuruluşlar müşterilerine yurt içinde kullandıracakları kartları, Türkiye’de faaliyet izni bulunmayan bir kartlı sistem kuruluşunun kart şemasına tek başına tanımlı olarak çıkaramayacak.
  • Türkiye’de faaliyet izni bulunmayan bir kartlı sistem kuruluşunun kart şemalarının yurt içinde kullanılacak bir kartta tanımlı olması, ancak söz konusu kartlarda Türkiye’de faaliyet izni almış bir kartlı sistem kuruluşunun kart şemasının da tanımlı olması halinde mümkün olacak.
  • Kart üzerinde belli bir kart şeması markasına yer verilecekse, kartın tanımlı olduğu tüm kart şeması markalarına yer vermesi gerekecek.
  • Kart çıkaran kuruluşlar, kart başvurularında müşteriyi tüm kart şeması seçeneklerinin yurt içi ve yurt dışı kullanımları, işlevleri, güvenliği, maliyetleri gibi konularda açık ve objektif olarak bilgilendirecek; müşteriye kartın hangi kartlı sistem kuruluşunun kart şeması ile çıkarılacağına ilişkin tercih hakkı sunacak ve bu tercihe uymakla yükümlü olacak.
  • Kart çıkaran kuruluşlar, müşteriyi birden fazla kart şeması seçeneğini aynı anda tercihe zorlayamayacak ve müşterinin birden fazla kart şemasını aynı anda kullanmayı tercih etmesi halinde kartına öncelikli olarak hangi şemanın uygulanacağını belirleyebilmesini sağlayacak. Müşterinin bu öncelikli kart şeması tercihini değiştirmeyi talep etmesi halinde değişikliği en geç 15 gün içerisinde yerine getirecek.
  • Kartın Türkiye’de faaliyet izni bulunan bir üye işyeri anlaşması yapan kuruluşun POS’unda kullanımı, kartın yurt içinde kullanılması olarak kabul edilecek.
  • Kart çıkaran kuruluşların Taslak Değişiklik’in yürürlüğe gireceği tarih öncesinde çıkardıkları kartlar, yukarıdaki yükümlülük ve sınırlamalardan muaf olacak. Bu kartlar, yürürlük tarihi sonrasında yenilenmeleri durumunda bu yükümlülük ve sınırlamalara tabi olacak.

Taslak Değişiklik uyarınca üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar:

  • POS’ları üzerinde tüm Türkiye’de faaliyet izni almış kartlı sistem kuruluşlarının kart şemalarını tanımlamakla yükümlü olacak.
  • Kartta POS üzerinde de tanımlı olan birden fazla kartlı sistem kuruluşu kart şemasının tanımlı olması halinde, müşteri aksini belirtmediği sürece otomatik olarak müşterinin öncelikli kart şemasını kullandıracak, müşterinin kartta tanımlı farklı bir kart şemasını belirtmesi halinde, kuruluşlar bunu kullandırmakla yükümlü olacak. Diğer bir ifadeyle, müşteri kullanmak istediği kart şemasını işlem özelinde değiştirebilecek.

Kart çıkaran kuruluşlar, yurt dışında yerleşik işyerleri tarafından Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerde, yurt dışındaki bu işyerlerine tahsis edilmiş POS’lardan gelen işlem onayı isteklerini, bu isteklerin yalnızca Türkiye’de üye işyeri anlaşması yapma faaliyet izni bulunan bir kuruluşun POS’undan gelmesi şartıyla onaylayabilecek.

Yurt dışında yerleşik işyerlerinin, Türkiye’de işyeri açması, Türkçe internet sitesi oluşturması veya sunulan mal ve hizmetlere ilişkin olarak doğrudan ve/veya Türkiye’de yerleşikler aracılığıyla tanıtım ve pazarlama gerçekleştirmesi halinde faaliyetlerin Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olduğu kabul edilecek.

Sonuç

BDDK, Taslak Değişiklik ile kart şemaları olan yabancı kartlı sistem kuruluşlarının Türkiye’de faaliyet izni almasını teşvik etmeyi ve yereldeki kartlı ödemeler ekosisteminin gelişmesini amaçlamaktadır.

Benzer içerikler