Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Menkul Satış Sözleşmelerinde Dövizle Ödeme Yasağı

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No’lu Tebliğ’de yapılan ve 19 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren değişiklikle, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin döviz üzerinden ödenmesi yasaklandı.

Değişiklik Ne Getiriyor?

Değişiklik öncesinde, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri menkul satış sözleşmelerinden taşıt satış sözleşmeleri dışında kalanlar hakkında sözleşme bedelleri ve sözleşmeden kaynaklanan ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabiliyordu. Değişiklik, Türkiye’de yerleşik kişilerin sözleşme bedelini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmasını önlememekle beraber, ilgili ödemenin yalnızca Türk lirası ile yapılabileceğini öngörüyor.

Sonuç

Değişikliğin ilgilendirdiği tüm sözleşmeler kapsamında, 19 Nisan 2022 tarihinden itibaren yapılacak ödemelerde, dövizle ödeme yasağının dikkate alınması; kur ve ödenecek Türk lirası miktarının tespitinde ihtilafların önlenmesi için gerekirse sözleşmenin tadili yoluyla Türk lirası ödeme için esas alınacak kur ve kuru sabitlemek için esas alınacak tarihin belirlenmesi için gereken sözleşme değişikliklerinin yapılması gerekecek.

Benzer içerikler