Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Elektrik Piyasası – Kapasite Mekanizması Kapsamı ve YEK-G Geçiş Dönemi

Hukuk Bültenleri
Enerji, Madencilik, Altyapı

Yeni Gelişmeler

21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile kapasite mekanizması ve yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (“YEK-G“) uygulamalarına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

Ne Gibi Yeni Düzenlemeler Yapıldı?

1. Kapasite mekanizmasından yararlanabilecek tesislerin tanımı değiştirildi.

Daha önce kapasite mekanizmasında yer alamayan (i) Yap-İşlet projeleri ve (ii) lisansında yer alan, mevcut ve işletmede olan, geçici kabul tarihi en eski ünitesinin geçici kabul tarihinden başlayarak hesaplanan santral yaşı 13 yıldan büyük olan, yerli kaynaklara dayalı olmayan santraller de bundan sonra kapasite mekanizmasında yer alabilecek.

Bu tesislerden 2021 yılı kapasite mekanizmasında yer almak isteyen lisans sahibi tüzel kişiler, 21 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sistem işletmecisine başvurmalı.

2. YEK-G sistemine ilişkin geçiş hükümleri düzenlendi.

(i) 1 Mart 2021 – 31 Mayıs 2021 dönemi için ihraç işlemleri

YEK-G sistem kullanıcıları, bu dönemde yapılan üretimler için piyasa işletmecisinin (EPİAŞ) belgelendirilebilir üretim miktarını bildirmesini müteakip piyasa işletmecisine YEK-G belgesi ihraç talebinde bulunabilir.

(ii) 1 Ocak 2021 – 31 Mayıs 2021 dönemi için itfa işlemleri

Bu dönemde tüketicilerin gerçekleştirdikleri tüketim sebebiyle itfa edilecek YEK-G belgeleri, tedarikçiler tarafından dengeleme ve uzlaştırma mevzuatı kapsamında Mayıs 2021 nihai uzlaştırma bildiriminin yayımlanma tarihinden itibaren bildirime konu edilir.

Sonuç

Özellikle yap-işlet modelli projelerin kapasite mekanizmasında yer alabilmesine ilişkin değişiklikle birlikte bazı yap-işlet projelerinin tekrar devreye alınması beklenmektedir. YEK-G sistemine ilişkin olarak ise geçiş dönemine ilişkin ihtiyaç duyulan hükümler düzenlenmiştir.