Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

BDDK Türk lirası kredi kısıtlamalarını sıkılaştırdı

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), 24 Haziran 2022 tarih ve 10250 sayılı bankalar ve finansal kuruluşlar dışında kalan ve bağımsız denetime tabi şirketlerin Türk Lirası nakdi ticari kredi kısıtlamalara ilişkin kararın (“Kısıtlama Kararı“) uygulamasının netleştirilmesi ve kısıtlamaların daha etkin olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla 7 Temmuz 2022 tarih ve 10265 sayılı bir karar (“10265 Sayılı Karar” ve Kısıtlama Kararı ile birlikte “Kararlar“) yayımlamıştı.

Türk Lirası kredi kısıtlamalarına ilişkin olarak 27 Haziran 2022 ve 19 Temmuz 2022 tarihli mevzuat bültenlerimizi inceleyebilirsiniz.

BDDK yukarıda bahsi geçen kısıtlamaları 21 Ekim 2022 tarih ve 10389 sayılı kararı ile (”10389 Sayılı Karar”) sıkılaştırdı.

10389 Sayılı Karar neler getiriyor?

Kararlar’a göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışında bağımsız denetime tabi şirketlerden (“Şirketler“) yabancı para varlıklarının Türk Lirası karşılıklarının 15.000.000 Türk Lirasını aşanların Türk Lirası kredi başvurusu yaptıkları tarih itibariyle, en güncel finansal tablolarına göre, yabancı para varlıklarının Şirketler’in aktif toplamı veya son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanının %10’unu aşması durumunda Türk Lirası nakdi ticari kredi kullanması yasaklanmıştı.

10389 Sayılı Karar uyarınca, 1 Kasım 2022 itibariyle, Şirketler’den yabancı para varlıklarının Türk Lirası karşılıklarının 10.000.000 Türk Lirasını aşanların Türk Lirası kredi başvurusu yaptıkları tarih itibariyle, en güncel finansal tablolarına göre, yabancı para varlıklarının Şirketler’in aktif toplamı veya son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanının %5’ini aşması durumunda Türk Lirası nakdi ticari kredi kullanmaları mümkün olmayacak.

Benzer içerikler