Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Usulsüz Halka Arza Müdahale

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Türk Hukukunda Usulsüz Halka Arz

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (”Kanun”) uyarınca, sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından onaylanması zorunludur.

Kanun’un 109. maddesi uyarınca SPK tarafından onaylanmış bir izahname olmaksızın halka arz yapılması usulsüz halka arz olarak tanımlanırken, usulsüz halka arzı gerçekleştirenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve toplamda 1 milyon TL’ye kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Yeni Gelişmeler   

  • 21 Ekim 2019 tarihinde SPK, Doğalkaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret A.Ş.’nin (”Şirket”) paylarının satın alınması için genel bir çağrıda bulunduğunu ve bu çağrıyı takiben pay satış işlemleri gerçekleştirdiğini tespit ettiğine dair bir basın duyurusu yayınladı. SPK bu duyuruda Şirket’in gerçekleştirdiği bu fiilin usulsüz halka arz teşkil ettiği ve dolayısıyla yukarıda bahsi geçen yaptırımlara tabi olacağı da ekledi.
  • SPK bu kapsamda, Şirket’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı A. Çelik hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verdi.

Sonuç

Duyuru 2005’ten beri ilk defa SPK’nın usulsüz halka arza ilişkin önlem aldığı ve suç duyurusunda bulunduğu örnek olması sebebiyle önem arz etmektedir. SPK’nın piyasadaki gelişmeler ve usulsüz işlemlere ilişkin yakın takibinin devam edeceği ve bundan sonraki benzer girişimlere karşı da benzer önlemleri alabileceği anlaşılmakta olup; usulsüz halka arz niteliği sayılabilecek iş ve işlemlerden kaçınılması gerekmektedir.