Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensupları Belirlendi

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın (“Bakanlık“) Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ’i (Tebliğ No: 2019/48) (“Tebliğ“) 6 Aralık 2019 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, işin niteliğine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu meslek mensuplarını belirliyor.

Ne Değişecek?

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun (“Kanun“) 22. maddesi uyarınca belirli gıda ve yem işletmeleri, işin nevine göre, faaliyet konusu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorundadır. Kanun kapsamında belirlenen gıda ve yem işletmeleri ile zorunluk meslek mensupları, günün koşullarına göre Bakanlık tarafından değiştirilebilmektedir.

Bu doğrultuda Bakanlık, Tebliğ ile ilgili gıda ve yem işletmeleri listesini güncelledi ve çalıştırılması zorunlu personelin kapsamını genişletti. Gıda teknoloğu ve biyomühendis, bu işletmelerde çalışabilecek meslek mensuplarına dahil edildi.

Gıda işletmeleri ve meslek mensupları listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Bakanlık, gıda ve yem güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tüm gıda ve yem işletmeleri, Bakanlık’ın duyurularını düzenli olarak takip etmeli, Tebliğ’de yer alan listeleri inceleyerek ticari faaliyetlerini bu kapsamda gözden geçirmeli ve mevzuata uyum için gerekli adımları atmalıdır.