Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

TCMB Zorunlu Karşılık Oranlarını Düşürdü

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 16 Şubat 2019 tarih ve 30688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Değişiklik ile birlikte Türk Lirası cinsinden yükümlülükleri için öngörülen zorunlu karşılık oranları aşağıdaki şekilde azaltıldı:
Mevduat ve katılım fonları (yurt dışı bankalar mevduat ve katılım fonları hariç)
ÖncekiMevcut
a) vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli8%7%
b) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli5%4%
c) 1 yıla kadar vadeli3%2%
ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli1.5%1%
Müstakrizlerin fonları8%7%
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduat ve katılım fonları dâhil)
ÖncekiMevcut
a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli8%7%
b) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli4.5%3.5%
c) 3 yıldan uzun vadeli1.5%1%
  • Değişiklik’ten önce, Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla %5’i, kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden ayrılabiliyorken, Değişiklik ile beraber bu imkân dilimi %10’a çıkarıldı.
  • Zorunlu karşılık oranlarına ilişkin değişiklik 8 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girdi. İmkân dilimine ilişkin değişiklik ise 22 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Sonuç

Değişiklik ile birlikte, zorunlu karşılık oranları düşürülerek ve zorunlu karşılıkların altın cinsinden ayrılması imkânı arttırılarak bankaların likiditelerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.