Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Gelir İdaresi Başkanlığı Geçici Olarak Vergi Dairelerine Tüm Dilekçelerin ve Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Alınmasına Yönelik Başvuruların Elektronik Ortamda Sunulmasına İzin Verdi

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim
Genel

Yeni Gelişme

19 Mart 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (“Başkanlık”) tarafından Başkanlık’a ait internet sitesinde COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler hakkında bir duyuru (“Duyuru”) yayınlandı. Duyuru’ya göre, vergi uygulamaları konusunda alınan tedbirler doğrultusunda, diğerleri yanı sıra, 10 Nisan 2020 tarihine kadar, işe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış, adres değişikliği, borcu yoktur yazısı ile ilgili dilekçelerin vergi dairelerine elektronik ortamda sunulmasının önünün açıldı. Duyuru’ya göre ayrıca, potansiyel vergi kimlik numarası alınması işlemi için de vergi dairesine şahsen başvuru zorunluluğu kaldırıldı.

Duyuru Ne Anlama Geliyor?

COVID-19 ile mücadele kapsamında zorunlu durum olmadıkça vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunmaması gerekli olduğundan, Başkanlık tarafından tüzel kişilerin kuruluş, tasfiye, adres değişikliği gibi tescil işlemleri ile bağlantılı olan konularda çeşitli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Duyuru’ya göre, 10.04.2020 tarihine kadar vergi dairesine, işe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış, adres değişikliği, borcu yoktur yazısı talebi gibi Ticaret Sicili nezdinde gerçekleştirilecek tesciller ile bağlantılı işlemler için verilecek tüm dilekçeler elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesi (ivd.gib.gov.tr) veya mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden ya da posta yoluyla gönderilecektir.

Duyuru’da ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin, potansiyel vergi kimlik numarası taleplerini İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecekleri belirtilmiştir. Buna göre, potansiyel vergi kimlik numarası elektronik ortamda oluşturularak tevsik edici resmi bir belge ile birlikte İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesi üzerinden ilgili kişiye sunulacaktır.

Sonuç

Böylece, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin ilk defa yönetim kurulu / müdürler kurulu üyesi veya müdür / temsilci olarak atanması ya da Türkiye’de kurulu veya kurulmuş bir şirkette pay sahibi olmaları durumunda, potansiyel vergi kimlik numarası almak için bundan böyle vergi dairelerine müracaat etmelerine gerek olmayacaktır.

COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi ve sosyal mesafenin korunmasının desteklenmesi için,  Ticaret Sicili’nde gerçekleştirilecek tesciller ile bağlantılı vergi dairesi işlemleri açısından kolaylaştırıcı uygulamalar Başkanlık tarafından devreye sokulmuştur.