Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

Türev İşlemlere İlişkin BDDK Kararı Netleştirildi

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“), 23 Haziran 2022 tarih ve 10248 sayılı yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak olan ticari nitelikli nakdi kredilere %500 risk ağırlığı uygulanmasına ilişkin kararın (“Karar“) uygulamasını netleştirmek amacıyla 20 Temmuz 2022 tarihli bilgilendirme yazısını (”Yazı”) bankalar ile paylaştı. Karar’a ilişkin 27 Haziran 2022 tarihli mevzuat bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Karar’ın Uygulama Esasları

Yazı ile BDDK aşağıdaki hususlarda Karar’ın uygulama prensiplerini netleştirdi:

  • Karar kapsamındaki %500 risk ağırlığı uygulaması, Karar’ın tarihi olan 23 Haziran 2022’den (“Karar Tarihi“) sonra yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren müşterilerin, Karar Tarihi sonrası kullandıkları tüm ticari nitelikli nakdi kredileri için geçerli olacak. Müşterilerin krediyi, gerçekleştirdikleri türev işlemin tarihinden önce veya sonra kullanmaları uygulama açısından fark oluşturmayacak.
  • Türev işlemin sona erdirilmesi kredilere uygulanacak risk ağırlığını değiştirmeyecek.
  • Karar Tarihi sonrasında gayri nakdi kredinin nakde dönüşmesi yeni bir kredi kullandırımı olarak değerlendirilmeyecek.
  • Karar Tarihi öncesindeki bir türev işlemin Karar Tarihi sonrasında tadil edilmesi yeni bir türev işlem olarak değerlendirilecek.

Karar Kapsamı

BDDK, Karar kapsamına ilişkin aşağıdaki hususları netleştirdi:

  • Karar bir ayağı Türk Lirası diğer ayağı Yabancı Para (altın dahil) olan para swapı ya da forward, opsiyon ve benzeri türev işlemleri kapsayacak.
  • Sadece faiz ödemeleri yapılan, anapara değiş-tokuşu yapılmayan türev işlemler ile T+1 ve T+2 valörlü işlemler ise (valör tarihinde yalnızca spot alım-satım işlemi gerçekleşen ve herhangi bir vade tarihi itibariyle takas yükümlülüğü bulunmayan işlemler) Karar kapsamında olmayacak.
  • Serbest bölgelerde yer alan şirketler de Karar kapsamında değerlendirilecek.
  • Aşağıdaki işlemler özelinde herhangi bir istisna uygulanmayacak ve işlemler Karar kapsamında değerlendirilecek:

i. Yabancı ortaklı şirketlerin yurt dışı ana ortaklarının grup hazinelerinin yurt içinde bulunan şirket adına yaptıkları türev işlemleri.

ii. Yatırım kredileri kapsamında (ECA (Export Credit Agency) benzeri ülke kredileri) anapara taksitlerinin geri ödemeleri için yapılan türev işlemleri.

iii. Hazine garantili krediler ile proje finansmanlarında finansör olan yabancı bankalarla yapılan türev işlemleri.

iv. Eurobond ihraçları kapsamında yapılan türev işlemleri.

v. Müşterilerin yurt dışından uzun vadeli sağladıkları yabancı para cinsinden krediler kapsamında yurt dışında yerleşikler ile International Swaps and Derivatives Association hükümleri doğrultusunda riskten korunma amaçlı olarak gerçekleştirdikleri türev işlemleri.

Sonuç

Yazı ile Karar’ın uygulanmasına ilişkin tereddüt yaratan noktalar aydınlatıldı.