Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Çevre Etiketi Yönetmeliği Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Çevre Etiketi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 19 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek için bu ürünlere yerleştirilecek çevre etiketine ilişkin idari ve teknik hususlar ile bu sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

Yönetmelik ile oluşturulan çevre etiketi sistemi; ürün veya hizmetlerin üretim, kullanım, tüketim, geri dönüşüm gibi yaşam döngüsünün bütün evrelerinde, ekosistemlerin bozulmasını önlemeyi ve doğal kaynakların tüketiminde çevre, doğal yaşam, iklim ve insan üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı amaçlıyor.

Çevre etiketi kullanımı gönüllük esasına dayalı olacak. Bu doğrultuda üreticiler, imalatçılar, ihracatçılar, ithalatçılar, hizmet sağlayıcılar, toptancı ve perakende satıcılar, Türkiye’de üretilen, dağıtılan, ihraç edilen veya ithalat yoluyla piyasaya sunulan ürün veya hizmetlerinde bu ürün ve hizmetlerin çevreye duyarlı ve çevre dostu olduğunu gösteren çevre etiketi kullanabilecek.

Ürün ve hizmetlerine çevre etiketi yerleştirmek isteyen şirketlerin başvuru dilekçesi, başvuru yapılacak ürün veya hizmet ve şirketin tanıtımına ilişkin bilgi ve belgeler ile Yönetmelik’te sayılan veya Bakanlık’ın talep ettiği diğer belgeler ile birlikte Bakanlık’a başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuru sahibi, başvurusu onaylandıktan sonra Bakanlık ile imzalayacağı sözleşme kapsamında “çevre etiketi kullanıcısı” sayılacak. Çevre etiketi 4 yıl süre ile verilecek, çevre etiketi kullanıcısının başvurması halinde bu süre uzatılabilecek.

Çevre etiketinin rengi, logosu, boyutları, ürün grubu, kriter ve tescil bilgilerinin etiketi üzerinde konumlandırılmasına ilişkin hususlar ise Bakanlık tarafından belirlenip ilan edilecek. Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Bakanlık doğal yaşamın ve halk sağlığının korunması ve bu doğrultuda tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık çevre etiketi ile tüketicilerin çevre dostu ürünleri ayırt edebilmesini sağlamayı ve bu ürünlerin tüketimini teşvik etmeyi amaçlıyor.  Türkiye’de sunduğu ürün ve hizmetlerde çevre etiketi kullanmak isteyen şirketler bu fırsatı dikkatlice değerlendirmeli, Yönetmelik’te öngörülen gereklilikleri gözden geçirmeli, izlenmesi gereken usul ve esaslara uygun olarak Bakanlık’a başvuruda bulunmalıdır.