Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri

Karşılığı Nakit Olmayan Piyango ve Çekilişler için Yapılan İzin Başvurularında Yeni Dönem

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

          Bu bültenimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik“) 16 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik karşılığı nakit olmayan piyango veya çekiliş düzenleyecek firmaların başvuru süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirmektedir.

Yeni Gelişme

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’te karşılığı nakit olmayan piyango “doğrudan veya bir mal ya da hizmetin satışı nedeniyle bilet, kupon, katılım numarası veya benzerlerinin satılması veya bedelsiz verilmesi suretiyle katılım hakkının verildiği ve düzenleyici tarafından taahhüt edilen karşılığı nakit olmayan her türlü eşya, hak ve benzeri ikramiyeleri kazanacak olanların, yapılacak çekilişle belirlendiği ve kısaca piyango olarak anılacak ticari, sosyal, yardım ve benzeri amaçlı düzenlemeler” olarak tanımlanmıştır. Yine aynı yönetmeliğe göre düzenlenen kampanyalar sonucunda, taahhüt edilen ikramiyeleri kazanacak katılımcıların kura çeşitleriyle belirlenmesi şeklindeki faaliyetler “çekiliş” tanımı kapsamında değerlendirilmektedir. İlgili mevzuat uyarınca istisnalar kapsamına girmeyen, karşılığı nakit olmayan piyango veya çekiliş düzenlemek isteyen şirketlerin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (“Müdürlük“) başvurarak izin alması gerekmektedir.

İzin süreçleri için yeni düzenlemeler öngören Yönetmelik, 16 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile, 26309 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’in başvuruların incelenmesine ilişkin 12. maddesinde kapsamlı değişiklikler yapıldı ve ilgili mevzuata “aracı firma” tanımı eklendi.

Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

Yönetmelik kapsamında getirilen başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Yönetmelik’e “aracı firma” tanımı eklenmiş ve karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş düzenlemek isteyenler tarafından elektronik ortam üzerinden yapılacak müracaatların, Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun olarak Müdürlük’e intikal ettirilmesi ve başvuru sahiplerine danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla aracılık yapan tüzel kişilere ruhsat alma zorunluluğu getirilmiştir.
  • İlgili mevzuat kapsamında piyango veya çekiliş düzenlemek için izin almak isteyen firmaların, başvurudan önce başvuru ve izin bedelini Müdürlük’ün hesabına yatırması ve bedelin ödendiğine dair makbuzu başvuru belgeleriyle birlikte Müdürlük’e sunması gerekecektir. Başvuru ve izin bedelinin ödenmemesi halinde Müdürlük izin başvurusunu reddedebilecektir.
  • Başvuru ve izin bedelleri her bir kampanya için dağıtılması taahhüt edilen ikramiye rayiç bedelinin %40’ından fazla olmamak üzere Müdürlük tarafından belirlenecektir.
  • İzin başvuruları Müdürlük tarafından kurulacak sistem üzerinden, elektronik ortamda ve takibi ruhsat sahibi aracı firmalar tarafında yapılacak şekilde iletilebilecektir.
  • Yönetmelik ile aracı firma ruhsatı alabilecek tüzel kişilerin taşımaları gereken şartlar detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, aracı firmalar ile Müdürlük arasında, ruhsatın geçerli olacağı süre boyunca yürürlükte kalacak şekilde birer aracılık sözleşmesi akdedilecektir. Yönetmelik’te Müdürlük’ün bu sözleşmeleri sona erdirebileceği haller detaylı şekilde sayılmıştır.

Sonuç

Yönetmelik’le yapılan değişiklikler ile, piyango veya çekiliş düzenlemek adına Müdürlük’e yapılan izin başvurularında yeni bir süreç başlayacaktır. Tanıtım faaliyetleri kapsamında tüketicilere karşılığı nakit olmayan piyango veya çekiliş düzenlemek isteyen firmalar, değişiklikleri dikkatle inceleyerek yeni yükümlülüklerine uymak adına gerekli önlemleri almalıdır.

Benzer içerikler