Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Avukatlara UYAP Üzerinden Ceza Soruşturma Dosyalarına Erişim İmkânı Getirildi

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni Gelişme

Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği’nin talebine istinaden yapmış olduğu 5 Nisan 2020 tarihli açıklama ile avukatların, vekil veya müdafi olarak kayıtlı oldukları soruşturma dosyalarındaki belgelere Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (“UYAP“) üzerinden de erişebileceklerini duyurmuştur. Avukatlar daha önce bu dosyalara sadece fiziki olarak ulaşabilmekteydi. Buna ek olarak, Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği’ne gönderilen 10 Nisan 2020 tarihli yazıda belirttiği üzere, Adalet Bakanlığı’nın adalete erişimin kolaylaştırılması amacıyla UYAP üzerinden yapılabilecek işlemlerin arttırılması yönündeki diğer çalışmaları da devam etmektedir.

Soruşturma Dosyalarına Nasıl Erişilecek?

Avukatlar, vekili veya müdafisi oldukları soruşturma dosyalarıyla ilgili UYAP üzerinden “soruşturma dosyasını inceleme” talebi gönderecek. Bu talebin Cumhuriyet savcısı tarafından onaylanması üzerine izin verilen evrak, avukatların UYAP sayfalarından görülebilecek. Savcı tarafından bu talebin reddedilmesi halinde ise savcının gerekçesine de aynı şekilde UYAP üzerinden ulaşılabilecek.

Devam Etmekte Olan Çalışmalar

Bununla beraber, Adalet Bakanlığı, kovuşturmaya yer olmadığı hakkındaki karara (uygulamada takipsizlik kararı olarak da bilinmektedir) itiraz dilekçesinin, dava açılmasının ertelenmesi kararına itiraz dilekçesinin, idari yaptırım kararına itiraz dilekçesinin de doğrudan ilgili dosyalara UYAP üzerinden gönderilmesini sağlayabilmek adına çalışmalarının devam ettiğini de belirtmiştir.

Sonuç

5 Nisan 2020 tarihi itibariyle avukatlar, vekil veya müdafi olarak kayıtlı oldukları soruşturma dosyalarındaki evrakları UYAP üzerinden de inceleyebileceklerdir. Bu yeni gelişmeyle birlikte, soruşturma dosyalarına UYAP üzerinden erişilememesi nedeniyle uygulamada görülen gecikme ve aksaklıkların önüne geçilmesi beklenmektedir. Ayrıca, bu sistem, adliyelerdeki insan sirkülasyonunu ve teması azaltacağından COVID-19 salgınının Türkiye’de yayılmasını da yavaşlatacak. Adalet Bakanlığı’nın UYAP üzerinden yapılabilecek işlemler açısından devam etmekte olan çalışmalarının da önümüzdeki günlerde sonuçlanması beklenmektedir. Bu çalışmaların avukatlara soruşturma dosyalarının takibi açısından büyük kolaylık sağladığını düşünüyoruz. Her gelişme ile teknolojinin yargı sistemimize olumlu etkisine hep birlikte tanık oluyoruz. Bu etkinin her geçen gün artmasını beklemekteyiz.

COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler