Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Tüketici Hukuku İkincil Mevzuatında Değişiklikler Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“) tarafından yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5 Kasım 2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı (“Tadil Yönetmelikleri“). Yayımlanan Tadil Yönetmelikleri kapsamındaki yeni düzenlemeler 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Ne Değişecek?

Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikler ile mevzuata “Kalıcı Veri Saklayıcısı” tanımı eklendi. Kalıcı Veri Saklayıcısı “Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı” olarak tanımlanıyor.

Tadil Yönetmelikleri ile getirilen düzenlemeler şu şekilde:

  • Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin 5. maddesine yapılan ekleme ile yönetmelik ekinde yer alan garanti belgesi ile satılması zorunlu ürün listesi yenilendi. Güncellenen listede, bebek izleme kameraları, laptop soğutucuları, akıllı TV kutuları, insansız hava araçları (dronelar) gibi ürünler yer alıyor.  Aynı maddede yapılan değişiklikle, garanti belgesinin kağıt üzerinde yazılı olarak veya Kalıcı Veri Saklayıcısı ile tüketiciye verilebileceği belirtildi. Her halükarda, tüketicinin talebi halinde, söz konusu belgenin kağıt üzerinde yazılı olarak verilmesi gerekecek. Ayrıca, ilgili yönetmeliğin 7. maddesine yapılan eklemeye göre, garanti belgesinin Kalıcı Veri Saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye verilmesi halinde yönetmeliğin 7(1). maddesindeki imza ve kaşe şartının aranmayacak. Mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde ise garanti belgesinde, satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi, fatura tarih ve sayısı ile malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri bilgilerinin yer alması gerekmeyecek. Bu durumda faturada yer alan bilgiler esas alınacak.
  • Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nin 11(1). maddesine eklenen (6). fıkra ile, malın teslim alındığına yönelik belge ve servis fişlerinin Kalıcı Veri Saklayıcısı ile tüketiciye sağlanması mümkün kılındı. Garanti belgesinde olduğu gibi, tüketicinin talebi halinde ilgili belgelerin tüketicilere kağıt üzerinde yazılı olarak sunulması gerekecek. Ayrıca, servis istasyonlarına tüketicilerden ilgili belgelerin teslim edildiğine dair onay alma yükümlülüğü getirildi. Onay, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabilecek. Malın teslim alındığına dair belge ve servis fişinin Kalıcı Veri Saklayıcısı aracılığıyla temin edilmesi durumunda, 11. maddede belirtilen imza şartı aranmayacak.
  • Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nin 5. maddesine yapılan eklemeye göre, tanıtma ve kullanma kılavuzunun da tüketiciye Kalıcı Veri Saklayıcısı aracılığıyla verilmesi mümkün olacak. Ancak bu durumda, malın ambalajının veya paketinin üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmenin bulundurulması gerekiyor. Yönetmeliğin 7. maddesine eklenen (ı) bendi ile, internet sitesi bulunan üretici veya ithalatçılara, bu sitelerde tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerine yer verme zorunluluğu getirildi. Eklenen (i) bendi ile ise, tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer alacağına işaret ediliyor.

Sonuç

Tadil Yönetmelikleri ile yapılan değişiklik ve eklemeler kapsamında, Kalıcı Veri Saklayıcısı tanımı mevzuata eklendi ve ilgili mevzuat gereği düzenlenmesi zorunlu belgelerin tüketicilere Kalıcı Veri Saklayıcısı ile sunulması mümkün kılındı. Bununla birlikte, belgelerin tüketicilere sunulduğunun ispat yükü yine üretici, ithalatçı ve servis istasyonlarının üzerinde olacak. Ayrıca garanti belgesi ile satışı zorunlu ürünlerin listesi genişletildi ve internet sitesi bulunan üretici veya ithalatçılara, bu sitelerde tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerine yer verme zorunluluğu getirildi.