Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İmar Barışı’nda Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Gayrimenkul Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ“) 20 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Neler Getiriyor?
Tebliğ, imar barışı çerçevesinde imar mevzuatına aykırı yapılara verilecek olan yapı kayıt belgesinin (“Belge”) başvuru esaslarıyla ilgili birçok konuyu açıklığa kavuşturmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Bir yapının yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni olmaması halinde Belge binanın tamamı için düzenlenir.
  • Bir yapının yapı kullanma izni olması halinde Belge, ruhsat ve eklerine aykırılık teşkil eden bağımsız bölümler için ayrı ayrı düzenlenir. Eğer söz konusu yapı tek bir malike ait ve yapının bütün bağımsız bölümlerinde aykırılık söz konusu ise Belge, yapının tamamı için düzenlenir.

Belge için kayıt bedeli hesaplamasına esas alınan arsanın emlak vergisi değeri, ilgili belediyeden alınan arsa ve arazi asgari metrekare birim değerlerine göre hesaplanır.
Buna ek olarak, arsanın emlak vergisi değerinin hesaplanması

  • Hazineye ve belediyelere ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş yapılar için yapının oturum alanına karşılık gelen arsa payı,
  • Parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması durumunda, sadece Belge başvurusunda bulunulan yapıya isabet eden arsa payı ve
  • Hisseli taşınmazlarda, yapı malikine ait hisse oranı

üzerinden yapılır.

Belge başvurusunda enerji üretim tesisleri, liman, iskele ve tersaneler ile bina niteliğinde olmayan yapıların yaklaşık maliyetinin hesaplanmasına ilişkin olarak da değişiklikler yapılmıştır.

Yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan alışveriş merkezi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki aykırılıklarda, yapı yaklaşık maliyet bedeli, aykırılıktan dolayı meydana gelen alan üzerinden hesap edilir. Yapılan aykırılık neticesinde herhangi bir alan kazanılmamış ise veya kazanılan alan 1.000 m² veya bu miktarın altında ise yapı yaklaşık maliyet bedeli 1.000 m²’den hesap edilir.

Sonuç

Tebliğ ile imar barışı kapsamındaki bazı belirsiz konulara ilişkin hususlar açıklığa kavuşturulmuş olup, Belge için son başvuru tarihi 31 Ekim 2018’dir.