Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sermaye Piyasası Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler 13 Şubat 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

Pay Tebliği’nde yapılan değişiklik öncesinde halka açık şirketlerin gerçekleştirecekleri bedelli sermaye artırımları kapsamında, ilişkili taraflarına yapılan nakit dışı varlık devirlerinden kaynaklanan borçlarının ortalamasının söz konusu borçlar dâhil edilmemiş aktif toplamları ortalamasına oranının

%20’yi aşması durumunda, bu husus önemli nitelikte bir işlem sayılıyordu. Ek olarak, payları borsada işlem gören şirket paylarının %10’unu veya fiili dolaşımdaki paylarının %50’sini aşan pay satışlarının yönetim kontrolüne sahip ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilecek olması halinde bilgi formu düzenleme yükümlülüğü vardı. Değişiklik ile birlikte bu iki kural da kaldırıldı.

Özel Durumlar Tebliği’nde yapılan değişiklik kapsamında, herhangi bir kişinin, payları borsada işlem gören şirketteki pay oranı belirli oranlara (%5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95) ulaşır veya bu oranların altına düşerse, bu duruma ilişkin olarak hem ilgili pay sahibi, hem de Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından açıklama yapılacak.

Sonuç

Yapılan bu değişiklikler ile birlikte yatırımcıların daha kapsamlı bir şekilde korunması amaçlandı. Ayrıca halka açık şirketler ve bazı pay sahipleri için öngörülen bazı yükümlülükler hafifletildi.