Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Ticari Taşınır Rehni’nde Yeni Rehin Yapısı

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

28 Ekim 2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na (“Ticari Taşınır Rehni Kanunu“) 3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yenilik getirildi.

Değişiklik Ne Getiriyor?

Değişiklik uyarınca bir işletmenin belirli bir taşınır varlık grubu üzerinde bütün olarak ticari taşınır rehni tesis edilmesi mümkün hale geldi. Belirli bir taşınır varlık grubu bütün olarak rehnedildiğinde bu gruba dâhil varlıkların tamamı rehnedilmiş sayılacak. Bu kapsamda ticari taşınır rehni sözleşmelerinde, üzerinde rehin kurulan taşınır varlık grubuna dahil varlıklar için ayırt edici özellikleri belirten hususların taraflarca belirtilmesi gerekmeyecek.

Sonuç

Ticari Taşınır Rehni Kanunu’nda yapılan bu değişiklik ile ticari yaşamın hızının kesilmesi önlenerek, belirli bir malvarlığı grubundaki varlıkların değişmesinin ticari taşınır rehnine tesir etmesi önlenmiştir.

Benzer içerikler