Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

SPK Halka Arzlara İlişkin Esneklik Sağlamaya Devam Ediyor: Satış Dönemi Süreleri Yeniden Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) 24 Haziran 2021 tarih ve 2021/31 sayılı Bülteninde yayımlanan kararı (“Karar“) ile son üç yıllık finansal tablolara izahnamede yer verilmesi ve özel bağımsız denetimden geçirilmiş üç aylık ara dönem finansal tabloların ise izahnameye ek olarak verilmesi suretiyle satışa başlanabilecek nihai sürenin 14 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

Karar Ne Anlama Geliyor?

SPK daha önce 4 Şubat 2021 tarihli ve 2021/6 sayılı Bülteninde yayımlanan kararı ile Şubat – Mayıs 2021 dönemi içerisinde gerçekleşecek ilk halka arz işlemleri için satış dönemi sürelerini uzatmıştı. Bu kararı Şubat 2021 tarihli Hukuk Bültenimiz’de ele almıştık. Bu karar uyarınca son üç yıllık finansal tablolara izahnamede yer verilmesi ve özel bağımsız denetimden geçirilmiş üç aylık ara dönem finansal tabloların izahnameye ek olarak verilmesi suretiyle satışa başlanabilecek süre 31 Haziran 2021’e kadar uzatılmıştı. SPK yeni Karar uyarınca bu süreyi 14 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatmış oldu.

Sonuç

SPK, sermaye piyasalarındaki hareketlilik ve olağandışı adette halka arz girişimi kapsamında halka arzlara ilişkin esneklik sağlamaya ve piyasa faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor.

Benzer içerikler