Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Yönetici Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
14/09/2021

Türkiye’nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksindeki Yükselişi

Hukuk Bültenleri
Genel

Yeni Gelişme

Dünya Bankası, iş ortamı düzenlemeleri açısından değerlendirdiği 190 ülkeye ilişkin “İş Yapma Kolaylığı 2019: Reformlar için Eğitim” raporunu (“Rapor“) 31 Ekim 2018 tarihinde yayımladı. Bu rapora göre Türkiye, 17 basamak birden yükselerek iş yapma kolaylığı endeksinde kendisine 43. sırada yer buldu.

Rapor Nelerden Bahsediyor?

Rapor’da, Türkiye’ye ilişkin olarak yer alan önemli hususlar:

  • Türkiye, değişik konularda yapmış olduğu yedi önemli reform ile iş yapma kolaylığı açısından en büyük ilerleme kaydeden 10 ülkeden biri oldu.
  • Türkiye, yöneticilerin sorumluluğuna ve şirket hissedarlarına tanınan (dava açma hakkı da dahil) çeşitli haklara ilişkin yasal düzenlemelere sahip olması nedeniyle 100 üzerinden 71,67 puan alarak azınlık yatırımcıların haklarının korunması başlığında 26. sıraya yerleşmeyi başardı.
  • Rapor’da Türkiye’deki gelişimin iki önemli unsurunun, resmi belgelerin elektronik olarak işlenmesi ve idari kurumların internet sitelerinde ilgili mevzuat, başvuru süreçlerine ilişkin yükümlülükler ile ücret tarifeleri gibi çeşitli konulara ilişkin bilgilerin paylaşılması olduğunun altı çizildi.
  • Rapor’da ayrıca, (i) şirket kuruluşuna ilişkin asgari sermaye bedellerinin ödenmesine yönelik ve (ii) şirket kayıtlarının noter onaylı olması gerekliliğine ilişkin düzenlemelerin kalkması ile Türkiye’de iş yapmanın çok daha kolay ve hızlı olacağından bahsedildi.
  • Rapor, inşaat ruhsatı almak için gerekli olan tüm başvuru öncesi şartların internette yayınlanması ve mimari projelerin onaylanmasından sorumlu uzmanlar için daha sıkı yeterlilik kriterleri getirilmesi suretiyle inşaatların kalitesine ilişkin güçlendirme çalışmalarının yapılması gibi yeni gelişmelere de dikkat çekti. Ayrıca Türkiye, tapu müdürlüklerinde çalışan kişilere yönelik gerçekleştirdiği eğitim programları ile diğer ülkelere örnek gösterildi.
  • Rapor’da, Türkiye’nin kredi temini alanındaki yeni prosedürleri, teminatlı alacaklılarının haklarına ilişkin gelişmeler ve kredi bilgilerine erişimin artırılmasının önemi vurgulandı ve Türkiye kredi temini alanındaki küresel sıralamada 32. sırada yerini aldı.
  • İnternet üzerinden vergi beyannamelerinin sunulmasına ve ödenmesine imkan sağlayan yeni sistemin hizmete girmiş olması da idari süreçlerdeki zorluğun ortadan kalkması adına önem taşıyan bir diğer faktör olarak değerlendirildi.
  • Türkiye ayrıca ihracat ve ithalata ilişkin olarak bunlarla iştigal eden kişilere hem zaman kazandıracak hem de maddi olarak fayda sağlayacak çeşitli teşvikleri yürürlüğe koymasıyla da uluslararası ticaret alanında adından övgü ile söz ettirdi.
  • Türkiye, sözleşmelerin icrası başlığındaki yerini ise 19. sıraya taşıdı. Hukuki süreçlerin kalitesi alanında 18 üzerinden 15 puan alarak, 15 ve üzeri puan alan sekiz ülkeden biri oldu ve sözleşmelerin icra edilebilirliği Türkiye’nin güçlü yönlerinden biri olarak nitelendirildi.

Sonuç

Rapor, ülkenin içinde bulunduğu bölgedeki gelişmelere rağmen Türkiye’nin iş yapma kolaylığı açısından kaydettiği önemli gelişmeyi vurgulamaktadır.