Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

SPK’dan Öncelikli Sektörlere Halka Arz Kolaylığı

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) 29 Aralık 2023 tarih ve 2023/82 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlanan kararı ile 2024 yılında halka arz için sağlanması gereken finansal eşikleri yükseltmişti. İlgili hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

SPK’nın 28 Mart 2024 tarih ve 2024/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlanan 18/505 s.k. sayılı ilke kararı (“Karar“) ise 12. Kalkınma Planı’nda öncelikli sektörler arasında sayılan enerji, kimya, tarım ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ile ileri teknolojiye dayalı çözümler üreten şirketler için bu finansal eşikleri önemli ölçüde azaltıyor.

Karar Neler Getiriyor?

Karar uyarınca aşağıda yer alan şirketler için halka arza ilişkin finansal eşikler aşağıdaki şekilde belirlendi:

TL2022 Yılı için2023 Yılı için
Net Satış Hasılatı​180.000.000270.000.000
Aktif Toplamı300.000.000450.000.000

Şirketler:

  1. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve halka arz başvurusu tarihinden önceki son iki yıla ait özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini yenilenebilir enerji üretimi satışlarından sağlayan şirketler.
  2. Petrokimya sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansı ile üretim yapan ve halka arz başvurusu tarihinden önceki son iki yıla ait özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini petrokimya üretimi satışlarından sağlayan şirketler.
  3. Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren veya savunma sanayi sektörüne bilgi ve iletişim teknolojileri veya yazılım alanında hizmet veren ve halka arz başvurusu tarihinden önceki son iki yıla ait özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini savunma sanayine yönelik ürün veya hizmet satışlarından sağlayan şirketler.
  4. Tarım sektöründe faaliyet gösteren ve halka arz başvurusu tarihinden önceki son iki yıla ait özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini tarımsal üretim sonucu elde edilen işlenmemiş ham ürün satışlarından sağlayan şirketler.
  5. Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten yenilikçi ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olduğu bir kamu otoritesi tarafından belgelendirilen, halka arz başvurusu tarihinden önceki son iki yıla ait özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini bu faaliyetlerden sağlayan ve aşağıdaki şartlardan herhangi ikisine sahip olan şirketler:
  • Halka arz başvurusu tarihi itibarıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık“) tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenen bölgelerden birinden kabul almak ve bu bölgedeki faaliyetlerine devam etmek.
  • Halka arz başvurusu tarihi itibarıyla, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bakanlık tarafından onaylı ve aktif Ar-Ge Merkezi’ne sahip olmak.
  • Son beş yıl içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmiş geçerlilik süresi devam eden patent belgesine sahip olmak.
  • Son beş yıl içerisinde T.C. Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Desteği Programı kapsamında destek almak.
  • Son beş yıl içerisinde başlamış veya tamamlanmış kamu destekli Ar-Ge projesine sahip olmak.

Sonuç

Karar ile halka arz öncesi sağlanması gereken finansal eşikler sektörel bazda farklılaşmış oldu. Bu kapsamda öncelikli sektörler arasında sayılan enerji, kimya, tarım ve savunma sanayii sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ile ileri teknolojiye dayalı çözümler üreten şirketler için halka arz olmak kolaylaşıyor.

Benzer içerikler