Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri

Yurt Dışı ile Türev İşlemler Caydırılıyor

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“), 23 Haziran 2022 tarihli 10248 sayılı kararıyla yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere yönelik caydırıcı bir adım attı.

Karar ne anlama geliyor?

Değişiklik öncesinde, yurt dışı yerleşik kişilerle türev işlem yapıp yapmadığına bakılmaksızın ticari nitelikteki nakdi krediler kapsamında sermaye yeterliliği hesaplaması yapılırken uygulanan risk ağırlığı kredi müşterisinin derecelendirme notuna göre %20 ile %150 arasında değişmekteydi. BDDK’nın 28 Nisan 2022 tarihli 10188 sayılı kararıyla, 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle, bazı istisnalar haricinde, ticari nitelikteki nakdi krediler için sermaye yeterliliği hesaplamasında uygulanan bu oran, %200 risk ağırlığı uygulanacak şekilde artırılmıştı.

Bu defa yapılan değişiklik ile yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak Türk lirası ve yabancı para cinsinden ticari nitelikteki nakdi krediler kapsamında sermaye yeterliliği oranı hesaplaması kapsamında kredi riskine esas tutar hesaplanırken kullanılan yaklaşımdan bağımsız olarak, kredi riski azaltım teknikleri, kredi derecelendirme notları ve gayrimenkul ipotekleri dikkate alınmaksızın, %500 risk ağırlığı uygulanmasına karar verildi.

Sonuç

Söz konusu değişiklik ile yurt dışı yerleşikler ile türev işlem yapan yurt içi yerleşiklerin ticari nitelikte nakdi kredi kullanma maliyetlerinin artacağı ve dolayısıyla, bu müşterilerin Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlarla bu tür işlemlere yönleneceği tahmin ediliyor.

Benzer içerikler