Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Kısa Çalışma Ödeneği

Hukuk Bültenleri
Covid-19
İş Hukuku
Genel
 

2019 Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ederken virüs Türkiye’de işverenlerin temel bir endişesi haline gelmiş bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı 18 Mart 2020 tarihli konuşmasında, kısa çalışma ödeneğinin COVID-19 sebebiyle devreye alınacağını ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılacağını ve hızlandırılacağını belirtmiştir.

Bu bilgi notunu kısa çalışma ödeneği hakkında özet niteliğinde bilgi almak amacıyla kullanabilirsiniz, ancak COVID-19’a ilişkin gelişmeler oldukça, işverenleri ilgilendiren mevzuatta da değişiklikler olabilecektir. Bu bilgi notunda yer alan bilgiler 24 Mart 2020 tarihi itibariyle günceldir. Bilgi notunda yer alan özet niteliğindeki bilgiler konu hakkında kapsamlı hukuki tavsiye olarak nazara alınmamalıdır.

1.Kısa çalışma ödeneği hangi hallerde çalışanlara temin edilebilmektedir?

Türkiye İş Kurumu, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 1/3 oranında azaltılması veya (süreklilik koşulu aranmaksızın) işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde çalışanlara kısa çalışma ödeneği temin etmektedir.

İşyerindeki faaliyetin zorlayıcı sebeplerle durdurulması veya çalışma sürelerinin zorlayıcı sebeplerle azaltılması sebebiyle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasından bir hafta sonra temin edilmeye başlayacaktır. Söz konusu bir haftalık süre boyunca ise işverenin çalışanlarına ücretlerinin yarısını ödemesi gerekmektedir.

2.İşverenler, kısa çalışma ödeneği için başvuru yapmak zorunda mıdır?

Evet, çalışanlarının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmeleri için işverenlerin Türkiye İş Kurumu’na başvurmaları gerekmektedir. İlgili iş müfettişleri başvuruyu inceleyecek ve başvuruyu kabul veya reddedecektir.

COVID-19 salgını kapsamında, kısa çalışma ödeneğine dair başvuruların 23 Mart 2020 itibariyle Türkiye İş Kurumu’na e-posta yoluyla yapılması mümkündür.

3.Kısa çalışma ödeneğinin tutarı nedir?

Günlük kısa çalışma ödeneği, çalışanın son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının (aylık asgari ücretin brüt tutarı hâlihazırda 2.943 Türk Lirası’dır) %150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, çalışanın kısa süreli çalışma boyunca çalışmadığı süreler için aylık olarak ödenir.

Kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

4.Kısa çalışma ödeneği çalışanlara ne kadarlık bir süre boyunca temin edilir?

Kısa çalışma ödeneği kısa çalışma süresi boyunca ve her halükarda en fazla üç aylık bir süre boyunca ödenir. Kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.