Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

KVKK Dernekler İçin VERBİS İstisnasına İlişkin Karar Yayımladı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul“), dernek, vakıf ve sendikaların Veri Sorumluları Siciline (VERBIS) kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına ilişkin 2020/315 sayılı kararı (“Karar“) 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Kurul’un karara ilişkin duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Karar Ne Diyor?

Kurul’un 02.04.2018 tarihinde verdiği 2018/32 sayılı kararı uyarınca, Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca dernekler, vakıflar, sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler VERBIS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştu.

Kurul, istisnanın kapsamı, yorumlanması ve uygulamada yaşanan tereddütler sebebiyle kendisine iletilen görüş taleplerini değerlendirerek yukarıdaki ilgili karardaki ifadede birtakım değişiklikler yaptı. Kurul’un yeni Karar’ı uyarınca istisnaya ilişkin ifade “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” olacak şekilde değiştirildi. İfadedeki “sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleme” kısmı kaldırıldı. Bu kapsamda, faaliyet alanlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak veri işleyen dernek, vakıf ve sendikalar, hangi kişi gruplarının verilerini işlediklerine bakılmaksızın, VERBIS’e kayıttan muaf tutulacaklar.

Sonuç

Kurul, veri sorumlularına Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında sahip oldukları yükümlülüklere ilişkin kararlarıyla rehberlik etmeye devam ediyor. Kurul, yeni Karar’ı ile dernek, vakıf ve sendikalar için getirilen VERBIS kayıt muafiyetinin kapsamını genişletti. Karar uyarınca, ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanları ile sınırlı olarak kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS’e kayıt olmaları gerekmeyecektir.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler