Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler Neler Getiriyor?

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Vergi
Genel

             Bültenlerimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“), 17 Aralık 2021 tarihinde yayımladığı (i) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 181) ve (ii) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca gümrük mevzuatındaki para sınırları, cezalar ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama tarihinde önemli değişiklikler yaptı.

  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 181)

1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 181)
(“Tebliğ“), 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda (“Kanun“) yer alan usulsüzlük cezasının, Kanun’un Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da (“Karar“) yer alan çalışma ücretlerinin ve Gümrük Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) yer alan tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin hususları düzenliyor. Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğ ile Kanun’a ve ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla uygulanacak usulsüzlük cezası 235 TL olarak belirlenmiştir.

İlaveten, Karar kapsamındaki fazla çalışma ücretleri saat başına (i) ihracat için 21,83 TL, diğer işlemler için 50,99 TL ve (ii) ihracatta Türk plakalı kamyonlar için kamyon başına ihracat için 50,99 TL, diğer işlemler için 80,14 TL olarak belirlenmiştir.

Son olarak, Yönetmelik uyarınca, gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerinden; (i) gümrük müdürlüklerinin yapmaya yetkili olduğu işlemlerin üst sınırı 742.000,00 TL, (ii) gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinin yapmaya yetkili olduğu işlemlerin üst sınırı 7.429.000,00 TL ve (iii) Bakanlık’ın yapmaya yetkili olduğu işlemlerin alt sınırı 7.429.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

  • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ile, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlamanın uygulanacağı süre 31 Aralık 2021’den 31 Aralık 2024’e uzatıldı. İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler