Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Rekabet Kurumu’ndan Yeni Bir Adım: Dijital Ekonomi Mercek Altında

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Rekabet Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Rekabet Kurulu, (“Kurul“) internet sitesinde yayımladığı duyuru ile dijital ekonomi, çok taraflı platformlar, algoritma ve büyük veri kullanımlarına ilişkin gelecek dönemde uygulayacağı politikaları belirlemek ve bu alanları yakından takip edebilmek üzere 07.05.2020 tarihli ve 20-23/307 sayılı kararı ile yeni görev tanımları belirlemiştir.  Karar kapsamında, aşağıdaki faaliyetler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımına dahil edilerek Rekabet Kurumu’nun (“Kurum“) proaktif hareket etmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir:

  • Denetim ve Uygulama Daireleri bünyesinde yürütülmekte olan dijital ekonomi konulu birleşme/devralma, sektör raporu, soruşturma ve ön araştırmalara katkı sunmak.
  • Kurul’a dijital ekonomi konulu soruşturmalar için gerektiğinde görüş vermek.
  • Denetim ve Uygulama Daireleri tarafından yürütülmekte olan dijital ekonomi konulu rekabet incelemelerine gerektiğinde meslek personeli desteği vermek.
  • Dijital ekonomi konularında meslek personelinin eğitimi ve bilgilendirilmesi faaliyetlerinde bulunmak.
  • Dijital ekonominin ve çok taraflı platformların ulusal sınırları aşan etkileri de göz önüne alınarak, uluslararası kuruluşlarla ve diğer rekabet otoriteleriyle konuyla ilgili bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımında bulunmak.
  • Piyasalarda bu alandaki sorunların görünür hale gelmesini ve rekabet ihlali kapsamında ele alınabilmesini teminen yerel ve uluslararası düzeyde eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
  • Dijital ekonomi ve algoritmaların piyasalar ve tüketiciler üzerindeki etkileri konusunda farkındalık yaratmak ve bu konuda ilgili Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar nezdinde iletişimi sağlayarak, karar alıcıların bu konularda kamu politikaları geliştirmesine katkıda bulunmak.

Kurul, yaptığı duyuruda yukarıdaki unsurlara ek olarak büyük veri ve algoritma tabanlı rekabet ihlallerinin etki alanlarının boyutunun belirlenmesi ve ihlallerin tespitinin güç olduğunu belirterek alışageldik uygulama ve yaklaşımların bu alanlardaki sorunlarla başa çıkmada yetersiz kalacağının gözlemlendiğini ifade etmiştir.

Değişiklik Ne Anlama Geliyor?

Dijital ekonomi alanında küresel düzeyde yaşanan önemli gelişmelere paralel olarak birçok rekabet otoritesinin son dönemde çok taraflı platformlar, algoritma ve büyük veri kullanımlarının hem pazar hem de tüketici üzerindeki etkilerinin denetlenmesi hem de bu alandaki optimum rekabet hukuku uygulaması düzeyinin belirlenmesi için çalışmalar yürüttüğü bilinmektedir. Özellikle Birleşik Krallık rekabet otoritesi Competition and Markets Authority başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve birçok Avrupa ülkesinde rekabet otoritelerinin dijital pazarlara ilişkin çalışmalarını yoğunlaştırdığı veya ayrı bir görev gücü oluşturduğu görülmektedir.

Kurum’un 2020 yılı başında dijital ekonomi sektöründe temel politikaları belirleyecek olan Dijitalleşme ve Rekabet Politikası için hazırlık çalışmalarını başlatması ve akabinde bahse konu kararla görev tanımlarını belirlemesi Kurum’un rekabet hukuku uygulamasını dünyadaki dijitalleşme yönelimi içerisinde küresel gelişmelere paralel biçimde yürüteceğinin sinyalini vermektedir. Özellikle, Kurum tarafından konuya ilişkin yapılan duyuruda, büyük veri ve algoritma tabanlı rekabet ihlallerinin alışılageldik uygulama ve yaklaşımları yetersiz bıraktığının altı çizildiği düşünüldüğünde Kurum’un bu alandaki uygulamasını zaman içerisinde altyapıyı oluşturan teknoloji ile uyumlu hale getirmeyi hedeflediği söylenebilecektir. Kurul’un son dönemde çok taraflı platform ve çevrimiçi pazarlara ilişkin verdiği kararları (örn. 07.11.2019 tarihli ve 19-38/575-243 sayılı Google Shopping kararı ile 19.09.2018 tarihli ve 18-33/555-273 sayılı Google Android kararı) ve sene başından beri bu alanda attığı adımlar göz önünde bulundurulduğunda Kurum’un dijital pazarlardaki aktif tutumunun devam edeceği ortadadır.

Sonuç

Kurum’un son dönemde dijital ekonomi alanında küresel ve yerel düzeyde giderek artan gelişmeleri yakından takip etmekte ve buna yönelik çalışmalar yürütmektedir. Kurum’un duyurusu platform, algoritma ve büyük veri gibi yenilikçi teknolojilerin ortaya çıkarabileceği potansiyel rekabet ihlallerinin etki alanı ve tespitinin çok daha derin bir şekilde analiz edeceğini göstermektedir. Bu kapsamda, Kurum bünyesindeki iş tanımı genişletilen Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın, önümüzdeki süreçte dijital pazarlarda geçerli olacak rekabet politikasının şekillenmesinde önemli rol oynaması beklenmektedir.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler