Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Numara Taşınabilirliği Mevzuatında Değişiklik Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 22 Aralık 2021 tarihli 2021/DK-YED/402 sayılı kararı ile Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i (“Yönetmelik“) ve Numara Taşınabilirliği Uygulama Sürecine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esasları (“Usul ve Esaslar“) onayladı. Yönetmelik, 12 Şubat 2022 tarihli 31748 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. BTK’nın kararına buradan ve Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik ve Usul ve Esaslar ne getiriyor?

  • Yönetmelik ile Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’ne işlem belgesi tanımı ekledi. İşlem belgesi Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan işlem belgesi olarak tanımlanıyor. İlgili mevzuat uyarınca işlem belgesi abonelik sözleşmesi, numara taşıma, işletmeci değişikliği, nitelikli elektronik sertifika, kayıtlı elektronik posta başvurusu ve SIM değişikliği başvurusu işlemleri için elektronik ortamda oluşturulan belgedir. Aynı tanım Usul ve Esaslar’a da eklenmiştir.
  • Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulamasının elektronik ortamda yapıldığı durumlarda alıcı işletmeci tarafından verici işletmeciye gönderilmek üzere numara taşınabilirliği sistemine eklenen belgeler işlem belgesi ile sınırlı tutulmuştur. Usul ve Esaslar’da yapılan ekleme ile numara taşıma talebine ilişkin belgelerin elektronik ortamda düzenlendiği durumlarda işlem belgesine bireysel ve kurumsal aboneler için başvuru formunda yer alan bilgiler ile kimlik doğrulama bilgilerinin eklenmesi gerektiği düzenlenmiştir.
  • Yönetmelik uyarınca alıcı işletmecilere mobil numara taşınabilirliğinde, taşıma talebinin alındığı bilgisini kısa mesaj ile taşınması talep edilen numaraya iletme yükümlülüğü yüklenmiştir. Söz konusu yükümlülük Yönetmelik’in yayımından 1 ay sonra 12 Mart 2022 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır. Usul ve Esaslar’a eklenen madde ile söz konusu mesajın detayları belirlenmiştir. Mesajda “… numarasinin … AS’ye (alici isletmeci ismi) tasinmasi için basvuruda bulunulmustur. Bu islem bilginiz disinda ise … numarasini arayiniz” ifadelerinin yer alması gerekmektedir.
  • Yönetmelik uyarınca artık numarasını taşımasını isteyen abonenin, abonelik sözleşmesinin devrine veya iptaline ilişkin yazılı bir talebinin değil ilgili mevzuata uygun bir talebinin varlığı aranacaktır.
  • Usul ve Esaslar’da yapılan değişiklik ile alıcı işletmecide bulunan abonenin kimliği ve numara taşınabilirliğine ilişkin imzalı talebini kalıcı olarak tarih/saat ve gerçekleştirilen işleme ilişkin filigran eklenerek kaydedilmesi ve bu şekilde verici işletmeciye iletilmesi düzenlenmiştir. Bu değişiklik 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
  • İlaveten, Usul ve Esaslar’da yabancı kimlik numarası tanımı eklenerek ilgili hükümlere de gerekli eklemeler yapılmıştır.

Sonuç

Yönetmelik ve Usul ve Esaslar’da getirilen değişiklikler ile numara taşıma işlemlerinde elektronik yolla kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesine ilişkin yükümlülükler belirlenmiştir. İlaveten, alıcı işletmecilere numara taşıma talebinin alındığı bilgisinin kısa mesaj ile gönderilmesi yükümlülüğü yüklenmiştir. İşletmecilerin düzenlemeleri inceleyerek ilgili yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.