Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

SPK İpotek Finansmanı Şirketi İhraçlarını Kolaylaştırmaya Devam Ediyor

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Sermaye Piyasası Hukuku
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

VII-128.8 No’lu Borçlanma Araçları Tebliği (”Borçlanma Araçları Tebliği”) ve III-58.1 No’lu Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliğinde (”VDMK Tebliği”) yapılan değişiklikler 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

III-59.1 No’lu Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde 14 Mayıs 2020 tarihinde yapılan değişiklikler (Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklikler) ile paralel nitelikte olan bu değişiklikler, ipotekli finansman kuruluşları (”İFK”) tarafından yapılacak ihraçlarla ilgili 11. Kalkınma Planı  (2019-2023) ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda benimsenen yaklaşımı yansıtmaktadır.

Değişiklik Ne Getiriyor?

İhraç Tavanı Limitleri

  • Borçlanma Araçları Tebliği’nde yer alan ihraç tavanı limiti İFK tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları için uygulanmayacak.
  • VDMK Tebliği’nde yer alan ihraç tavanı hesaplamasında uygulanan limitler İFK veya İFK’nın kurucusu olduğu fonlar tarafından ihraç edilecek varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler (”VDMK”) için uygulanmayacak.

SPK Ücret Oranları

  • Borçlanma Araçları Tebliği’nde öngörülen Sermaye Piyasası Kurulu (”SPK”) ücreti oranları İFK tarafından yapılan borçlanma aracı ihraçlarında 31 Aralık 2021’e kadar binde sıfır olarak uygulanacaktır. 1 Ocak 2022 itibariyle ise bahsi geçen ihraçlarda SPK’ya ödenecek ücretlerin hesaplanmasında kullanılmak üzere Borçlanma Araçları Tebliği’nde öngörülen oranların yarısı esas alınacak.
  • İFK’lar tarafından yapılan VDMK ihraçlarında VDMK Tebliği’nde öngörülen SPK ücretleri yarısı oranında tahsil edilecek. Ancak 31 Aralık 2021’e kadar SPK ücreti oranları binde sıfır olarak uygulanacak.

Sonuç

SPK, COVID-19 salgınının muhtemel etkilerini değerlendirmeye alarak İFK ihraçlarını teşvik etmek için ihraç maliyetlerini azaltma ve ihraç tavanı sınırını kaldırma sağlama yoluna gitti. Bu bakımdan, SPK bir yandan İFK’ları kırılgan ekonomik şartlar altında daha aktif bir rol oynamaya davet ederken bir yandan da öngördüğü istisnalar ile İFK’lar için işlevsel bir destek mekanizması oluşturuyor.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.