Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Aşırı Tüketimi Tavsiye Edilmeyen Gıdalara İlişkin Reklamlara Yeni Sınırlamalar Getirildi

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişme

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Aralık 2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik“) eklenen 24/A maddesi ile “Aşırı Tüketimi Tavsiye Edilmeyen Gıdalara İlişkin Reklamlar” ile ilgili sınırlar çizilmiştir.

Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalara ilişkin reklamların sınırlarını çizen bu madde, 30 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Neler Getiriyor?

Yönetmelik’e eklenen 24/A maddesi ile çocuklara yönelik radyo ve televizyon programlarının başında, sonunda veya program esnasında veya çocuklara yönelik diğer her türlü mecrada, Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan gıda ve içecekler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklerin reklamının yapılması yasaklanmıştır.

Aynı madde uyarınca, çocuklara yönelik olmayan radyo ve televizyon programlarında bu ürünlerin reklamının yapılması halinde ise televizyon ekranının alt kısmında izleyiciler tarafından rahatça okunabilir akar bant şeklinde; diğer mecralarda ise mecranın yapısına uygun şekilde düzenli ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelere yer veren yazılı veya sözlü uyarılara yer verilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile aynı zamanda aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırmaya yönelik uygulamalar kapsamında çocuklar hedef alınarak, ürünle birlikte çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik hediye verilmesi ve benzeri pazarlama teknikleri yasaklanmaktadır.

Sonuç

Bu düzenleme sonrası reklam verenlerin, Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan gıda ve içecekler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içecekleri düzenli takip etmesi ve bunlara ilişkin  ilişkin reklamlarda 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle yukarıda belirtilen sınırlama ve yasaklara dikkat etmesi ve bunların çocuklar hedef alınarak satışını arttırıcı promosyonlar yapmaktan kaçınması gerekmektedir.