Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

TCMB Zorunlu Karşılıklarında Yeni İstisna

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. İlgili Değişiklik, 22 Aralık 2018 tarih ve 30633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

Değişiklik’ten önce, bankaların ve finansman şirketlerinin, Borsa İstanbul A.Ş. piyasalarında gerçekleştirdiği repo işlemlerinden sağladıkları fonlar için zorunlu karşılık ayırmaları gerekiyordu. Değişiklik ile birlikte, bu piyasalardaki repo işlemlerinden sağlanan fonlar için zorunlu karşılık ayırma yükümlülüğü kaldırıldı.