Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Veri Koruma Görevlisine Katılım Belgesi Verilmesine İlişkin Düzenleme

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (“Kurum”) Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile veri koruma görevlisine ilişkin düzenlemeler yapmıştı. Kurum yeni yayımladığı kararı ile veri koruma görevlilerinin alması gereken katılım belgesine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Yeni Gelişme

Kurum’un veri koruma görevlisi belgelendirme programına ilişkin Tebliğ’i 6 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Tebliğ’e ilişkin hazırladığımız haber bültenine buradan ulaşabilirsiniz. Kurum, 23 Aralık 2021 tarihli ve 2021/1296 sayılı kararı ile veri koruma görevlisi olmak isteyenlere verilecek katılım belgesine ilişkin usul ve esasları (“Usul ve Esaslar“) belirledi. Usul ve Esaslar’a buradan ulaşabilirsiniz.

Usul ve Esaslar ne getiriyor? 

Tebliğ uyarınca, veri koruma görevlisi olmak için öncelikle eğitim alınması gerekmektedir. Kurum tarafından veri koruma görevlisine ilişkin verilen eğitimlere katılarak katılım belgesi alan kişiler sınava girmeye hak kazanmaktadır. Bu katılım belgesine istinaden sınavda başarılı olan kişiler veri koruma görevlisi olabileceklerdir.

Kurum, Usul ve Esaslar ile katılım belgesi alınmasına ilişkin detayları belirlemiştir. Veri koruma görevlisi olmak isteyen kişilerin toplam 40 saatlik bir eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Eğitimi takiben katılımcılar sınava katılır ve 70 puan üzerinde alan katılımcılar sınavda başarılı olmuş kabul edilir. Sınavda başarılı olan katılımcılara eğitim tutanağı ve Kurum tarafından onaylanmış katılım belgesi eğitim kurulunca düzenlenerek verilir.

Sonuç

Veri koruma görevlisi kavramına ilişkin düzenlemeler Usul ve Esaslar’ın yayımlanması ile belirlilik kazanmaya devam etmektedir. Kişisel veri işleyen tüm ilgili şirketler veri koruma görevlisine ilişkin Kurum’un duyuru ve düzenlemelerini yakından takip etmelidir.