Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Tahsil İmkânı Kalmayan Kredilerin Kayıttan Düşülmesi Kolaylaştırıldı

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 19 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 27 Kasım 2019 tarih ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Ne Anlama Geliyor?

  • Değişiklik ile birlikte, “Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler” altında sınıflandırılan ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı, bu grupta sınıflandırılmalarını takip eden ilk raporlama döneminden itibaren TFRS 9 kapsamında kayıtlardan düşülebilecek.
  • Bununla birlikte, tahsil imkânı kalmayan kredilerin kayıtlardan düşülmesi bir muhasebe uygulaması niteliğinde olacak ve alacak hakkından vazgeçilmesi sonucunu doğurmayacak.
  • Kredilerin geri kazanılması için makul beklentilerin bulunmadığına ilişkin göstergeler ve kayıttan düşme politikası ile TFRS 9 kapsamında dönem içinde kayıttan düşülen tutarlar ve bunun takibe dönüşüm oranına olan etkisinin finansal tabloların dipnotlarında açıklanması gerekecek.

Sonuç

Değişiklik ile beraber tahsil imkânı kalmayan kredilerin kayıttan düşülmesi kolaylaştırılarak bankaların bilançolarının rahatlatılması amaçlanıyor.

Benzer içerikler