Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kredi İşlemlerinde Belge Yükümlülüğü Genişletildi

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 16 Ağustos 2019 tarih ve 30860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Değişiklik’ten önce, bankaların, kredi tahsisi aşamasında ve kredi ilişkisinin devam ettiği sürece her yıl, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde güncel risk bakiyesi 500 milyon Türk Lirası ve üzerinde olan müşterilerinden finansal tablolarını alması zorunluydu.
  • Değişiklik ile birlikte 500 milyon Türk Lirası sınırı, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki müşteriler için 100 milyon Türk Lirası’na indirildi.
  • Değişiklik ile birlikte, yurt içinde yerleşik müşterilerden finansal raporlara ek olarak Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (“Tebliğ“) yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ve Tebliğ’e tabi olmayanlardan bu ilkeler kıyasen dikkate alınmak suretiyle ve Tebliğ’e uygun olarak hazırlanacak bir raporun kredi tahsisi aşamasında ve kredi ilişkisinin devam ettiği sürece her yıl alınması gerekecek.

Sonuç

Değişiklik ile Türk bankaların kredi işlemleri kapsamında edinmesi gereken belgelere ilişkin yükümlülükleri genişletildi.