Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Çeşitli İhtiyaçları Devlet Malzeme Ofisi Tarafından Karşılanacak

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Hukuka Uyumluluk
Genel

Yeni Gelişme

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhtiyaçlarının Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce (“DMO”) Karşılanması Hakkında 2645 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (“Karar”) 31151 sayılı Resmi Gazete’de 10 Haziran 2020 tarihinde yayınlandı.

Karar Ne Anlama Geliyor?

Karar uyarınca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’unun ekinde yer alan I, II ve III numaralı cetvellerdeki kamu kurum ve kuruluşları DMO ana statüsünde yer alan mal ve hizmetlerden, Hazine ve Maliye Bakanlığınca (“Bakanlık”) belirlenerek ilan edilecek olanları ilanda belirtilen tarihten itibaren yalnızca DMO aracılığıyla temin edebileceklerdir.

DMO ana statüsünde, ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık ürünleri; taşıt, üst yapılı taşıt ve iş makinesi ve elektrik ve yakıt ürünleri gibi mal ve hizmet grupları bulunmaktadır. Bu mal ve hizmetler arasından Bakanlık tarafından belirlenip ilan edilecek olanlar Karar uyarınca DMO üzerinden temin edilecektir. Bakanlık tarafından ilan edilmiş olan bir mal ve hizmet grubu henüz bulunmadığından, hangi mal ve hizmetlerin Karar uyarınca DMO üzerinden tedarik edilmesinin zorunlu kılındığı belli değildir.

DMO, tedarik faaliyetlerini ana statüsü ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (“KİK”) çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda DMO’nun ana statüsünde de açıkça belirtildiği üzere, KİK’in 3/g maddesi uyarınca 2020 yılı için 14.877.509 Türk Lirası’nı (yaklaşık 2.170.000 ABD Doları) aşmayan mal ve hizmet alımlarının ihale düzenlemeksizin de yapılabileceği unutulmamalıdır.

Sonuç

Karar uyarınca ilan edilecek mal ve hizmetlerin alımında kamu kurumları bu mal ve hizmetleri DMO aracılığıyla temin etmek zorundadırlar. Birçok kamu kurum ve kuruluşunun mal ve hizmet tedariki süreçlerini etkileyecek olan süreçte beklenen bir sonraki adım Bakanlık’ın Karar’a tabi mal ve hizmetleri ilan etmesidir. Dolayısıyla söz konusu ilanın takibi kamu kurumlarına mal ve hizmet tedarikinde rol alan şirketler adına önem arz edecektir.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.