Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yargıtay’ın Son Kararı İş Hukuku Kaynaklı Uyuşmazlıklar Hakkında Ne Anlama Gelmektedir?

Hukuk Bültenleri
İş Hukuku
Genel

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2021/9606 E. ve 2021/13089 K. sayılı ilamı 19 Kasım 2021 tarih ve 31664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar ile iş hukuku uyuşmazlıklarına dair üç önemli konuda içtihat oluşturulmuştur.

Karar ne diyor?

Kararda, davacı, ödenmeyen ücret alacağı, asgari geçim indirimi alacakları ile birlikte bir kısım alacaklarının ödenmesini talep etmiştir.

Karara göre:

  • Taraflardan birinin süresi içerisinde sunduğu delil ve tanık listesinin dikkate alınmaksızın karar verilmesi anayasal bir hak olan savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelmektedir.
  • Dava dilekçesinde talep edilen işçi alacaklarının bir kısmı arabuluculuk aşamasında görüşülmemiş ve mahkeme davanın bu alacaklar bakımından ayrılmasına karar vermiştir. Bu bakımdan, ayrılmaya konu alacaklar hakkında mevcut dosya kapsamında esasa yönelik karar verilmesi hatalıdır.
  • Hâkim, tarafların talepleri ile bağlıdır ve talep edilenden fazlasına karar veremez. Bu nedenle, davacının yasal faiz uygulanmasını talep ettiği bir durumda mahkemenin talebi aşarak en yüksek mevduat faizine hükmetmesi hatalıdır.

Sonuç

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bu kararının etkileri, hukuki uyuşmazlık durumlarında işverenlerce takip edilmeli ve dikkate alınmalıdır.