Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ’de Değişiklikler Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“) 27 Temmuz 2019 tarihinde Fiyat Etiketi Yönetmeliği (“Yönetmelik“) ve Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ“) birtakım değişiklikler yaptı. Değişiklikler kapsamında Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri yeknesaklaştırıldı, etiket bulundurma zorunluluğuna ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

Değişiklikler Neler Getiriyor?

Değişikler kapsamında gerek Yönetmelik gerekse Tebliğ’de yer alan etiket ve fiyat listeleri tanımları yeniden düzenlendi. Bu doğrultuda etiket ve fiyat listelerinin; satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ve ayırıcı özellikleri ile sınırlı olmaksızın Yönetmelik ile belirlenen diğer tüm zorunlu hususları içermesi gerektiği düzenlenmiş oldu.

Tebliğ’de yer alan malın üretim yerinin belirlenmesine ve yerli üretim logosuna ilişkin düzenlemeler, Yönetmelik’in 4. maddesine eklendi.

Ayrıca, Yönetmelik’in “etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5. maddesi de yeniden düzenlendi. Yeni hüküm uyarınca satıcı tarafından perakende satışa arz edilen mallara konulan etiketler yazılı, dijital veya elektronik formatta olabilecek. Eski hükümden farklı olarak Bakanlık, ilgili hükümde etiketin zorunlu unsurlarını açıkça saymak yerine etiketin formatına ilişkin bilgi vererek daha sade bir düzenlemeye gitti.

Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerde ise, eski düzenlemede olduğu gibi, hizmetin ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve bu fiyatın uygulanmaya başladığı tarihin belirtilmesi yeterli olacak.

Yeni düzenleme uyarınca üretim yerinin, yerli üretim logosu bulunan etiket ve fiyat listelerinde ayrıca belirtilmesine gerek olmayacak.

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin etiket, tarife veya fiyat listesinde gösterilen satış fiyatının, malın indirim öncesi satış fiyatı ile birlikte aynı büyüklükte gösterilmesine ilişkin hüküm değiştirildi. Yeni hüküm uyarınca, indirimli satış fiyatının, indirim öncesi satış fiyatı ile birlikte kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde gösterilmesi yeterli olacak.

Sonuç

Ticaret Bakanlığı perakende satışa konu edilen mal ve hizmetlerde etiket kullanımına ilişkin detaylı düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Bu sektörde faaliyet gösteren tüm şirketler, Ticaret Bakanlığı’nın duyurularını takip etmeli, Yönetmelik ve Tebliğ’de öngörülen gereklilikleri gözden geçirmeli, izlenmesi gereken usul ve esaslara uygun hareket etmelidir.