Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Konkordato Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler ile Konkordato Sürecinin Daha Sıkı Denetime Tabi Tutulması Öngörülüyor

Hukuk Bültenleri
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni Gelişme

Türkiye Büyük Millet Meclisi, konkordato sürecinin suiistimal edildiğine ilişkin gelen tepkileri göz önünde bulundurarak, İcra ve İflas Kanunu’ndaki konkordato hükümlerinde değişiklikler öngören kanun teklifini yasalaştırmıştır. Değişiklikler 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak görülmekte olan konkordato talepleri hakkında önceki hükümler uygulanmaya devam edecektir.

Kabul Edilen Değişiklikler

Önemli değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

  • Daha önce konkordato talebine eklenecek belgeler arasında yer alan finansal analiz raporu, güvence veren denetim raporu olarak değiştirilmiştir. Değişiklikler ile söz konusu raporlar, sadece Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca (“KGMDSK“) yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanabilecektir. Buna ek olarak, söz konusu raporların Türkiye Denetim Standartlarına göre hazırlanacağı belirtilmiştir. Bu değişikliklerle raporun kapsamının genişletilmesi amaçlanmıştır.
  • Konkordato başvurusunun denetimi için üç komiser atanması halinde, görevlendirilecek komiserlerden birinin KGMDSK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçilerden seçilmesi gerekmektedir.
  • Komiserler, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesine kayıtlı komiserlerden seçilecektir. Bu listeye kaydolmak için yetkilendirilmiş kuruluşlardan yönetmelikte belirlenecek eğitimin alınması gerekecektir.
  • Konkordato talebinin reddedilmesi ve iflasa karar verilmesine ilişkin haller genişletilmiştir: Konkordato sürecinin hangi aşamasında olunduğuna bakılmaksızın, borçlunun alacaklıları zarara uğratma amacıyla hareket ediyor olması halinde iflas kararı verilebilecektir.

Sonuç

Yasa koyucu, konkordatonun uygulamadaki ilerleyişini takip etmekte ve bu düzenlemenin suiistimal edilme riskini, daha sıkı kurallar getirmek suretiyle azaltmaya çalışmaktadır.