Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
14/09/2021

Finansal Yeniden Yapılandırma Araçları Kredi Verenler ve Borçlular Tarafından Kullanılmaya Devam Edecek

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

4299 sayılı ve 14 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Çerçeve Anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilen finansal yeniden yapılandırma işlemlerini ve bu işlemler için tanınan teşvikler ve vergi muafiyetlerini düzenleyen Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. maddesinin geçerlilik süresi iki yıl daha uzatıldı. Geçici 32. Madde ve Çerçeve Anlaşma’ya ilişkin bültenlerimize aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Değişiklik Ne Getiriyor?

19 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. maddesi geçtiğimiz iki yılda Türkiye’deki finansal yeniden yapılandırma rejimin yasal zemini oluşturdu. Bu özel kanuni düzenleme, alacaklı kuruluşların finansal yapılandırma kapsamında vade uzatmak, ilave kredi vermek, alacaklardan kısmen veya tamamen vazgeçmek ve alacakları iştirake çevirmek dâhil gerekli görülen tedbirleri almasına ilişkin önemli araçların zimmet suçu kapsamından çıkarması ile yeniden yapılandırma kapsamında yapılacak işlemler ile hazırlanacak belgelere ilişkin vergi muafiyetleri getirmesi açısından finansal yeniden yapılandırma işlemlerinin önünü açtı.

Finansal yapılandırma işlemlerine bu şekilde ivme kazandıran kanuni kolaylıklar iki yıl daha uygulanmaya devam edecek.

Sonuç

Son iki yılda donuk alacak miktarında ciddi bir azalma olsa da finansal yapılandırma duyulan ihtiyaç devam ediyor. Geçici 32. maddenin geçerlilik süresinin uzatılması ile Çerçeve Anlaşma kapsamında yapılacak finansal yapılandırmalar yukarıda belirttiğimiz kanuni kolaylıklardan iki yıl daha yararlanmaya devam edecek.

Benzer içerikler