Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yapım ve Denetim Hizmetleri İçin COVID-19 Tedbirleri

Hukuk Bültenleri
Covid-19
İş Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

COVID-19’a ilişkin olarak devlet kurumları tarafından alınan önlemler kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 20 Mart 2020 tarihli ve 2020/9 numaralı Genelge’sinde (“Genelge”) kamu ve özel sektöre yönelik yapım ve denetim hizmetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi için işverenler tarafından alınması zorunlu olan tedbirler belirtilmiştir.

Genelge’de Neler Belirtilmektedir?    

Genelge’de belirtilen tedbirler, bu bilgi notunda sayılanlarla sınırlı olmamak ile birlikte genel itibariyle aşağıdaki şekildedir:

  1. Yatakhane, yemekhane ve sosyal tesis gibi toplu kullanım alanlarında yeterli doğal havalandırma olmaması durumunda, karbon filtre, elektrostatik filtre, hepafiltre, aktif oksijen ve UV teknolojisi kullanılan hava temizleme cihazlarının kullanılması değerlendirilmelidir.
  2. Yatakhane, yemekhaneler, sosyal tesisler, servis taşımacılığı ile ulaşım gibi toplu kullanım alanlarında sosyal mesafenin korunması gerekmektedir. Eğer sosyal mesafenin korunması için yeterli alan mevcut değil ise, iş planını aksatmamak koşuluyla yemekhanelerde vardiyalı yemek uygulamasına geçilecektir. Yatakhanelerde sosyal mesafe açısından yeterli alan bulunmaması durumunda yatakhane olarak kullanılacak ek alanlar tahsis edilecektir. Toplu kullanım alanlarının günlük dezenfektasyonu sağlanacaktır.
  3. Ortak malzeme/araç gereç kullanımı kesinlikle yasaklanacaktır. Şahsi malzeme/araç gereç kullanımı sağlanacaktır.
  4. Şantiye sahasında ateş ölçer, koruyucu eldiven, maske ve dezenfektan gibi malzemeler bulundurulacaktır. COVID-19 semptomları olan kişiler izole bir ortama alınarak sağlık kuruluşları ile iletişime geçilecektir.
  5. Masa başı çalışılan departmanlarda dönüşümlü ya da uzaktan çalışma sistemine geçilecek, ortak malzeme kullanımı (kalem, silgi, hesap makinası gibi) yasaklanacaktır.
  6. Dışarıdan gelen ziyaretçiler maske, eldiven olmadan ve ateş ölçerle ölçümleri yapılmadan şantiyeye alınmayacaktır.
  7. Yapının projelendirme, yapı denetim ve müşavirlik hizmetlerini üstlenen kişiler de Genelge’de belirtilen tedbirleri alacak ve şantiye sahasına ilişkin olarak alınan tüm tedbirlere uyacaktır.
  8. Şantiye içerisinde çalışan kişi sayısına bağlı olarak denetimleri yerine getirebilecek sayıda koordinatör ve denetim ekibi oluşturulacaktır.

Sonuç

COVID-19’a ilişkin gelişmeler devam ettikçe devlet kurumları, daha önceden öngörmüş oldukları tedbir ve uygulamalarda değişiklikler yapabilecektir. Bu tedbir ve uygulamalara aykırılık halinde uygulanabilecek idari para cezaları ve gündeme gelebilecek hukuki ve cezai sorumluluğu en aza indirgemek için işverenlerin, gerek faaliyet gösterdikleri sektörler gerek çalışma hayatının tamamı ile ilgili olarak ileride alınabilecek tedbirleri takip etmeleri gerekmektedir.

Alınan bu tedbir ve uygulamalar yükleniciler açısından öngörülemeyen ek maliyetler getirebilecektir. Bu çerçevede, yüklenici ile iş sahibi arasındaki sözleşmelerde, öngörülemeyen masrafların iş sahibinden talep edilip edilemeyeceğine ilişkin hüküm olup olmadığının veya yüklenicinin ücretin uyarlanması talebinde bulunup bulunulmayacağının ayrıca değerlendirilmesi gerekecektir.

COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/ adresinden ulaşabilirsiniz.