Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İnternet Yayınlarına RTÜK Denetimi Geliyor

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (“Tasarı”), internet ortamında yapılan yayınlara ilişkin oldukça önemli düzenlemeler getiriyor.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’a (“Radyo ve Televizyon Kanunu”) eklenecek Madde 29/A ile artık internet üzerinden yayın yapmak isteyen kişilerin RTÜK’ten lisans alması gerekecek. Aksi durumda, sulh ceza hakiminin kararıyla, ilgili içerik kaldırılabilecek ve/veya içeriğe erişim engellenebilecek.

Tasarı Ne Getiriyor?

Tasarı’nın 73. maddesi ile yapılacak değişiklik uyarınca, artık radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet üzerinden yayın yapmak isteyen hizmet sağlayıcıların RTÜK’ten “yayın lisansı”, bu yayınları internet üzerinden iletmek isteyen platform işletmecilerinin ise “yayın iletim yetkisi” alması gerekecek.

Yayın lisansı bulunmayan veya lisansı iptal edilmiş gerçek veya tüzel kişilerin yayın hizmetlerini internet ortamından iletmesi halinde RTÜK Üst Kurulu’nun talebi üzerine sulh ceza hakimi tarafından söz konusu yayınlara ilişkin olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilecek.

Bu kapsamda, yurtdışında bulunmakla birlikte aşağıda sayılan hizmet sağlayıcılar hakkında da içeriği kaldırma veya engelleme kararı verilebilecek:

• Uluslararası anlaşmalar ve Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine aykırı yayın yapan hizmet sağlayıcı ya da platform işletmecileri,
• İnternet ortamından Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan yayın kuruluşları,
• Yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşları.

İnternet üzerinden radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin sunumu, bu hizmetler için

alınacak yayın lisansı ve yayın iletim yetki belgesi ile RTÜK’ün bu kapsamdaki denetim yetkileri değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle daha detaylı olarak düzenlenecek.

Sonuç

Teknolojinin hızla ilerlemesi ile radyo ve televizyon yayınlarının internetten sunumu zaman geçtikçe daha da yaygınlaşıyor. Bunun temelinde de, söz konusu teknolojik gelişmelere bağlı olarak internet üzerinden iletilen yayınların bir yetkilendirme sürecinden geçmediği ve yayınlardan elde edilen gelirlerin vergi ve benzeri mali yükümlülüklere yansıtılamadığı endişeleri bulunuyor.

Tasarı ile birlikte, gerek Türkiye’de, gerekse yurtdışında bulunan ve internet üzerinden yayın yapan televizyon kanalları ile platformların Türkiye’deki faaliyetleri ciddi düzeyde sıkı bir denetime tabi olacak. İnternet üzerinden yayın yapan hizmet sağlayıcı ve platform işletmecileri, Tasarı’ya ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeli ve Tasarı’nın yasalaşması halinde yayın lisansı ile yayın iletim yetkisi alabilmek için gerekli adımları atmalıdır.

Benzer içerikler