Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Nöromusküler Hastalıklar Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

Hukuk Bültenleri
Sağlık Hukuku
Sağlık ve Yaşam Bilimleri

   Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

Sağlık Bakanlığı 4 Haziran 2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmi Gazete’de Nöromusküler Hastalıklar Birimi Hakkında Yönetmelik’i (“Yönetmelik“) yayımladı. Söz konusu Yönetmelik sağlık tesislerinde amiyotrofik lateral skleroz (ALS) veya spinal musküler atrofi (SMA) gibi nöromusküler hastalıklara yönelik birimlerin açılmasında uyulması gereken yeni kurallar ile asgari yükümlülükleri düzenlemektedir. Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Yönetmelik uyarınca nöromusküler hastalıklara yönelik birimlerin açılacağı sağlık tesisleri, belirli fiziki imkanları sağlamakla yükümlüdür. İlaveten, bu birimlerde çocuk nöroloji uzmanı veya nöroloji uzman hekimi, bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi, bir hemşire, bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı, bir fizyoterapist ve bir sekreter dahil olmak üzere en az yedi kişilik bir ekibin görev alması zorunludur.

Sağlık tesislerinde nöromusküler birimlerin kurulması Sağlık Bakanlığı’nın onayına tabi olacaktır. Başvurunun ilgili mevzuata uygun olması halinde, başvurucuya bir ön izin belgesi verilmektedir. Ardından, başvurucunun Sağlık Bakanlığı’na faaliyet izin belgesi başvurusunda bulunması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı bu başvurunun üzerine detaylı bir inceleme yapabilmek adına ilgili sağlık tesisine yerinde denetim ziyaretleri gerçekleştirir. Başvurucunun mevzuatın gerekliliklerini karşılaması halinde, faaliyet izin belgesi verilmektedir. Yönetmelik’in yayınlanmasından önce faaliyet izin belgesi alan sağlık tesisleri, 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu Yönetmelik ile uyumlu hale gelmekle yükümlüdür.

Sonuç

Yönetmelik sağlık tesislerinde nöromusküler hastalıklar birimi açmak için uyulması gereken gereklilikleri belirlemektedir. Nöromusküler birim açacak veya hali hazırda nöromusküler birim için faaliyet izni alan sağlık tesisleri Yönetmelik’i dikkatle incelemeli ve uyumluluk için gerekli önlemleri almalıdır.

Benzer içerikler