Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri

Milletlerarası Ticaret Odası Dijital Ticaret İşlemlerine İlişkin Tektip Kuralları Yayımladı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

         Bültenlerimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Milletlerarası Ticaret Odası (“MTO”) 1 Ekim 2021 tarihinde Dijital Ticaret İşlemlerine İlişkin Tektip Kuralları (“URDTT”) yayımladı. URDTT, dijital ticaret işlemini tanımlayarak dijital ticaret işleminin tüm tarafları için geçerli olan ilkeleri belirlemekte ve elektronik kayıtların ticaret işlemlerini belgelemesine ilişkin düzenlemeler getirmektedir.

Yeni gelişme

Hazırlıklarına Aralık 2018’de başlanan URDTT’nin 1.0 versiyonu 6 taslağın ardından MTO tarafından 1 Ekim 2021’de yayımlandı. MTO Bankacılık Komisyonu’nun daha önce dijital işlemler için elektronik kurallara ilişkin onayladığı çalışmalar bulunsa da URDTT, tamamen dijitalleştirilmiş işlemler için ilkeleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. URDTT’nin İngilizce metnine buradan ulaşabilirsiniz.

URDTT neyi kapsıyor?

URDTT tümüyle dijital ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve teknoloji ve mesajlaşma standartları konusunda tarafsız olmayı ve ticari işlemler ve banka dışı finansal hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere kurumsal alana yayılmayı amaçlamaktadır.

URDTT, dijital ticaret işleminin tüm taraflarına işlemin hüküm ve koşullarında öngörüldüğü ölçüde uygulanmaktadır. URDTT, dijital ticaret işlemini, mal veya hizmet alım-satım işlemleri ile ödeme yükümlülüğünün doğduğunun ispatlanması için elektronik kayıtların kullanıldığı işlemler olarak tanımlamaktadır.

URDTT, elektronik kayıtların kullanımına ilişkin ilkeleri ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. URDTT’ye göre, bir elektronik kaydın uygunluğu, dijital ticaret işleminin hüküm ve koşulları altında düzenlenmeli ve dijital ticaret işlemine ilişkin tüm bilgiler elektronik kayıt şeklinde iletilmelidir. Yürürlükteki kanunda aksi belirtilmedikçe, bir bilginin yazılı olması şartı, bu bilgilerin herhangi bir veri bozulmasından etkilenmeksizin elektronik kayıt yoluyla muhataba erişilebilir hale gelmesi durumunda yerine getirilmiş sayılacaktır.

URDTT ayrıca bir elektronik kaydın hükümsüzlüğünü düzenlemektedir. Bir elektronik kaydın hüküm ve koşullara uygun olmaması durumunda, kaydı gönderen bu konuda bilgilendirilmelidir. Bu durumda, (i) elektronik kayıt yeni bir kayıt ile değiştirilebilir, (ii) şartlar ve koşullar uyarlanabilir veya (iii) hüküm doğurmayan elektronik kayıt kabul edilebilir.

Ek olarak URDTT’de ödeme yükümlülükleri, finansal hizmet sağlayıcının ödeme taahhüdü ile bunların devrine ve mücbir sebep hallerine ilişkin detaylı hükümlere yer verilmiştir.

Sonuç

Dijitalleşme COVID-19 salgını ile beraber daha da önemli hale gelmiştir. URDTT ile MTO, dijital ticaret işlemleri için bir çerçeve oluşturmayı ve bu tür işlemler için standardizasyon sağlamayı hedeflemektedir.

Benzer içerikler