Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları ve Tasarruf Finansman Şirketleri Suç Gelirlerinin Aklanması Mevzuatı Kapsamında Yükümlü İlan Edildi

Hukuk Bültenleri
Hukuka Uyumluluk
Genel

Yeni Gelişme

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te (“Tedbirler Yönetmeliği”) 24 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan 31405 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler Tedbirler Yönetmeliği’nin 4. maddesinde sayılan yükümlüler listesinin kapsamını genişletmiştir. Yapılan bu değişiklikler 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu konuya ilişkin detaylara daha önce paylaştığımız hukuk bültenimizden erişebilirsiniz.

1 Mayıs 2021 tarihinde Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, Tedbirler Yönetmeliği’nin 4. maddesinin kapsamını daha da genişletmiştir. Yapılan bu değişikliğe göre, 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle aşağıdaki şirketler de Tedbirler Yönetmeliği’nin 4. maddesi kapsamında yükümlü sayılacaktır:

  1. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve
  2. Tasarruf finansman şirketleri.

4 Mayıs 2021 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurumu kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ve tasarruf finansman şirketlerinin yükümlülüklerini detaylı bir şekilde açıklayan ve bu yükümlülüklerin ihlali halinde öngörülen para cezalarını bildiren iki adet rehber yayınlanmıştır.

Yönetmelikte kripto varlık hizmet sağlayıcıları için ayrıca bir tanım yapılmamış olmakla birlikte bu hizmet sağlayıcıları, 16 Nisan 2021 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik‘te, “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar” olarak tanımlanan kripto varlıklara ilişkin hizmet sağlayıcıları olarak değerlendirilebilir. Yine bu yönetmeliğe ilişkin detaylara da 16 Nisan 2021 tarihli hukuk bültenimizden erişebilirsiniz.

Sonuç

1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri Tedbirler Yönetmeliği’nin 4. maddesi kapsamında yükümlü sayılan diğer gerçek ve tüzel kişiler gibi Tedbirler Yönetmeliği’nde sayılan kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi, gerçek faydalanıcının tanımlanması, devamlı bilgi verme yükümlülükleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Tedbirler Yönetmeliği’nde belirtilen ilgili yükümlülüklerle uyumlu bir şekilde faaliyetlerini yürütmek zorundadırlar.

Suç gelirlerinin aklanması ile ilgili mevzuatta son zamanlarda kademeli olarak yapılan çeşitli değişikliklerle hem yükümlülerin hem de yükümlülüklerin kapsamı genişletilmiştir. Bu son değişikliği hem Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hem de Mali Suçları Araştırma Kurumu’nun suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konusundaki çalışmalarını genişletme arzularının bir parçası olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla, hem yükümlülüklerin hem de yükümlülerin kapsamının önümüzdeki dönemlerde genişletilmeye devam edeceği beklenebilir. Bununla birlikte, özellikle kripto varlık hizmet sağlayıcıları için blockchain teknolojisinin doğası gereği bünyesinde kriptografi ve anonimlik barındıran işlemler açısından yukarıda bahsedilen tedbirlerin pratikte nasıl uygulanacağına dair gelişmeler dikkatle izlenmelidir. Gelecekte herhangi bir ihlalin ortaya çıkmaması adına tüm yükümlüler konuya ilişkin detayları ve gelişmeleri yakından takip etmelidir.