Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Yönetici Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Pay Alım Teklifi Yükümlülüğünde Yeni Muafiyet

Hukuk Bültenleri
Birleşme ve Devralmalar
Genel

Yeni Gelişme

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“), II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde (“Tebliğ“) değişiklik yaptı. İlgili değişiklik 2 Ocak 2019 tarih ve 30643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Ne Getiriyor?

  • Kural olarak, halka açık şirketin yönetim kontrolünü iktisap eden kişi veya kişilerin söz konusu iktisap Tebliğ’de düzenlenen çağrı yükümlülüğünün doğmadığı haller veya muafiyet hallerinden birine girmiyorsa, şirketin sermayesini temsil eden diğer payları elinde bulunduranlara pay alım teklifinde bulunması gerekmektedir.
  • Tebliğ’de yapılan değişiklikle halka açık ortaklıklar tarafından gerçekleştirilen ve yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, ortaklığın mevcut pay sahiplerince alınan paylar nedeniyle meydana gelen yönetim kontrolü değişikliklerinde ilgili pay sahibi, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muaf tutulabilecek. Ancak söz konusu durum bir muafiyet hali olarak düzenlendiği için muafiyetin uygulanması ancak SPK’nın onayının alınmasıyla mümkün olacak.

Sonuç

Değişiklik ile sermaye ihtiyacı içindeki halka açık şirketlerin belirli pay sahibi gruplarının, şirketin ihtiyacı olan sermayeyi ayrıca pay alım teklifinin finanse edilmesi kaygısını taşımadan koyabilmesine izin veriliyor. Ayrıca, muafiyetin uygulanmasının SPK’nın onayına tabi olması, muafiyetin azlık pay sahipleri ve küçük yatırımcıların aleyhine kullanımı engelleyecek bir koruma sağlamaktadır.

Benzer içerikler