Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
29/09/2021

VERBİS Kayıt Süresi Uzatıldı – Mart 2021

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul“), COVID-19 virüs salgını sürecinde VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle, VERBİS kayıt yükümlülüğünün uzatılmasına ilişkin sektör temsilcileri, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından yapılan taleplerin değerlendirilmesi neticesinde, VERBİS kayıt sürelerinin uzatılmasına karar verdi.

Kurul’un 11 Mart 2021 tarihli 2021/238 sayılı kararı uyarınca VERBİS kayıt süreleri aşağıdaki şekilde uzatıldı. İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Veri SorumlularıKayıt Yükümlülüğünün Başlama TarihiÖnceki Son TarihGüncel Son Tarih
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları01.10.201830.09.202031.12.2021
Yurtdışında yerleşik veri sorumluları01.10.201830.09.202031.12.2021
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları01.01.201931.03.202131.12.2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları01.04.201931.03.202131.12.2021

Bu kapsamda ilgili veri sorumluları, VERBİS kayıt süreçleri için Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu’ndan” faydalanabilirler. Kılavuz’a buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Bilindiği üzere, Kanun’un 18. maddesi uyarınca VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında mevzuatta öngörülen idari para cezaları uygulanabilecektir. Bu kapsamda ilgili veri sorumlularının yukarıda öngörülen tarihlere kadar VERBİS kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Benzer içerikler