Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Anayasa Mahkemesi Sosyal Medya Hesabında Yer Alan İçeriğe Erişimin Engellenmesi Kararının İfade ve Basın Özgürlüğünü İhlal Ettiğine Karar Verdi

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Anayasa Mahkemesi 17 Nisan 2019 tarihli, 2015/4821 Başvuru Numaralı Kararı’nda (“Karar“), başvurucunun sosyal medya hesabında paylaştığı habere ilişkin verilen erişimin engellenmesi kararının ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Karar 15 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

İhlal Konusu Başvuru

Başvurucu, gazetecilik faaliyeti yürüttüğü kendi sosyal medya hesabında, bir hakimin göreviyle ilgili olarak başkaca bir platformda yayımlanan haberi alıntılayarak paylaştığı içeriğin, haberin orijinaline herhangi bir müdahalede bulunulmadığını da belirterek, söz konusu hakimin şeref ve itibarını zedelediği gerekçesiyle sulh ceza hakimliği tarafından erişime engellenmesinin, Anayasa tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğini iddia etmiştir.

Karar Ne Diyor?

Anayasa Mahkemesi, daha önce vermiş olduğu bir karara atıfta bulunarak, 5651 sayılı Kanun’da düzenlenen erişime engelleme kararlarına dair usulün istisnai bir yol olduğunu; internet içeriğine erişimin engellenmesi kararının ancak kişilik hakkının ilk bakışta apaçık ihlal edildiğinin belirlenebilir olduğu hallerde (örn. kişinin uygunsuz resim ve video görüntülerinin paylaşılması) verilebileceğini ifade ederek ilk bakışta açık ihlal bulunmayan hallerde kişilik haklarının korunması için genel hukuk ve ceza yollarına başvurulması gerektiğini belirtmiştir.

Bu doğrultuda Anayasa Mahkemesi, başvuru konusu içerik bakımından erişiminin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını gerektirecek bir durum bulunmadığına kanaat getirerek erişimin engellenmesi kararının başvurucunun ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir.

Sonuç

Anayasa Mahkemesi’nin kararında ifade edildiği üzere, ifade ve basın özgürlüğü ile kişilik hakları arasındaki dengenin korunabilmesi adına, bilhassa çekişmesiz yargıda, içeriğe erişimin engellenmesi kararı verilirken, hukuka aykırılığın ve kişilik haklarına müdahalenin açık olduğunun ve zararın giderilmesinin zaruri olduğunun gözetilmesi gerekmektedir.