Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Çerçeve Anlaşmalarda Esaslı Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Türkiye Bankalar Birliği 2021 yılı Temmuz ayında finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmalarını hem büyük ölçekli (“Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma“) hem de küçük ölçekli (“Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma“) borçlular için tadil etti. Çerçeve anlaşmaların gelişimine ilişkin bültenlerimize aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Değişiklik Ne Getiriyor?

  • 25 milyon TL olan finansal borç toplamı sınırı 100 milyon TL’ye yükseltildi. Buna göre; Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma finansal borç toplamı 100 milyon TL veya daha fazla olan borçlulara uygulanırken Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma finansal borç toplamı 100 milyon TL’den az olan borçlulara uygulanacak.
  • Ek teminatların diğer alacaklılar lehine tesis edilmesine, söz konusu teminatlardan yararlanamayacak olan alacaklı kuruluşlar tarafından rıza gösterilmedikçe, bu teminatların tüm alacaklı kuruluşlar lehine kurulması gerekecek. Bununla birlikte, Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma kapsamında
    ilave bir kredi verilmesi planlanıyor ve sadece bu ilave kredi riski kapsamında ek teminat
    alınıyorsa yukarıda belirtilen onay aranmayacak.
  • Değişiklikler; en az 2/3 alacak çoğunluğunu temsil eden alacaklı kuruluşların ve en az iki alacaklı kuruluşun onayıyla belirlenecek bir oranın altında garame payına sahip bazı alacaklılara genel yapılandırma planından farklı ödeme planından yararlanma imkanı getiriyor.
  • Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma’ya özgü yapılan ek değişiklikler uyarınca; (i) faiz oranı, alacaklı kuruluşların yeniden yapılandırılacak toplam alacaklarının en az 2/3’üne sahip birden fazla sayıdaki alacaklı kuruluşun olumlu oyu ile belirlenebilecek; ancak borçlunun yeniden yapılandırma başvurusu tarihinde geçerli olan TLREF faiz oranının yüzde 75’inden daha düşük faiz oranı uygulanabilmesi, alacaklı kuruluşların yeniden yapılandırılacak toplam alacaklarının en az yüzde 90’ına sahip olan birden fazla sayıdaki kuruluşun onayını gerektirecek ve (iii) teminat çözme, ilave kredi kullandırımı ve anapara indirimi gibi özellikli konular dışında kalan konulardan alınacak kararlar için oylamaların, oylamayı takip eden 10 iş günü içinde tamamlanması gerekecek.
  • Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma’da yapılan değişiklikler kapsamında devam eden finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin müzakerelerin tamamlanması için ilave 180 gün, daha önceki başvuruları 1 Mart 2020’den beri tamamlanamadığı için başvuru hakkı bulunmayan borçluların müzakerelerini tamamlayabilmesi için ise ilave 60 gün süre veriliyor.
  • Vade, ödemesiz dönem ve faiz oranları gibi Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma’ya uygulanan parametreler de güncellendi. Sabit veya değişken faiz oranları borçluların tercihine göre seçilebilecek.

Sonuç

İki yıl kadar süren yoğun finansal yapılandırma faaliyeti sonucunda, çerçeve anlaşmalar piyasada oluşan standartlar dikkate alınarak güncellenmiş oldu.