Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bankaların Temettü Dağıtmasına BDDK’dan Yeşil Işık

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

Türkiye Bankalar Birliği 29 Ocak 2021 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (”BDDK”) bankalarca kar dağıtılmasına ilişkin değerlendirmelerini içeren bir kamuoyu duyurusu (”Duyuru”) yayımladı.

BDDK 2018 mali yılı için çekirdek sermaye yeterliliği %12’nin altında olan bankalara kar payı dağıtmama tavsiyesinde bulunurken, 2019 mali yılı için bankalardan nakit çıkışı gerektirecek bir kar payı dağıtımının yapılmamasını talep etmişti.

BDDK 2020 mali yılı için ise, bir yandan 2020 yılında elde edilen kârlar ile 2020 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin de nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağı değerlendirmesini yaparken, bir yandan da hissedarların olası kâr dağıtım taleplerinin 2020 yılı dönem net kârının %10’una kadar karşılanmasına yeşil ışık yaktı.

Duyuru’ya göre bankalar ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları çerçevesinde yukarıdaki oransal sınırlama kapsamında kar dağıtabilecek.

Sonuç

2020 yılında kar payı dağıtımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu’na geçici madde eklenerek kar payı dağıtım sınırlaması getirilmesi (ilgili mevzuat bültenimize buradan ulaşabilirsiniz) ve sınırlamanın uygulama süresinin uzatılması (ilgili mevzuat bültenimize buradan ulaşabilirsiniz) gibi koronavirüs salgını kapsamında genel önlemler alınmıştı.

BDDK’nın yaklaşımı ise kar payı dağıtımına ilişkin sektörel bir rejim öngörüyor. Duyuru, BDDK’nın 2018 ve 2019 yıllarında elde edilen karın dağıtımına ilişkin yaklaşımından farklı olarak 2020 mali yılı kar payı dağıtımına ilişkin esnek bir yaklaşım benimsemiş olduğunu gösteriyor.

Benzer içerikler