Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Döviz Kredisi Yasağındaki Kamu-Özel İşbirliği İstisnasının Kapsamı Genişledi

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

 

Yeni Gelişme

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde 21 Aralık 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile (“Değişiklik”) döviz kredisi kullanılması yasağına ilişkin kamu-özel işbirliği istisnasının kapsamı genişliyor.

Değişiklik Ne Anlama Geliyor?

8 Aralık 2020 tarihinde Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde gerçekleştirilen değişiklik ile kamu özel işbirliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle görevli olan şirketlerin (“Proje Şirketi“) ortağı olan Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin (“Ortak(lar)“) döviz gelirleri olmasa dahi döviz kredisi kullanabileceğine karar verilmişti. Ancak bu istisnadan yararlanılması için Ortaklarca kullanılacak döviz kredilerinin, Proje Şirketi’nin sermayesine eklenmesi ve uygulama sözleşmesinin aslının krediyi kullandıran veya kullandırıma aracılık eden bankaya ibraz edilmesi şart koşulmuştu. Bu gelişmeyi incelediğimiz 14 Aralık 2020 tarihli Hukuk Bültenimiz’e bu linkten ulaşabilirsiniz.

Değişiklik, hem bankalara uygulama sözleşmesinin aslı yerine noter tasdikli suretinin sunulabilmesi imkânını getiriyor, hem de döviz geliri olmayan Ortakların alacakları döviz kredisini Proje Şirketi’nin sermayesine eklemek yerine kamu özel işbirliği projesinin finansmanı kapsamında kullanmasını istisnadan yararlanılması için yeterli kılıyor.

Ortaklarca kullanılacak döviz kredileri için aşağıdaki belgelerin krediyi kullandıran veya kullanıma aracılık eden bankaya ibraz edilmesi gerekecek:

  1. Proje Şirketi’nin kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneği.
  2. Uygulama sözleşmesinin, taraflar, konu, tutar, tarih ve imza sayfalarının asılları veya noter tasdikli suretleri ve sözleşme tutarını içerek şekilde ilgili kamu kuruluşundan alınacak bir onay yazısı.
  3. Kredi bedelinin tümünün proje kapsamında kullanıldığına, kullanılacağına veya proje kapsamında kullanılmak üzere Proje Şirketi’ne aktarıldığı ya da aktarılacağına ilişkin Ortak tarafından verilecek yazılı taahhüt.

Ayrıca;

  1. Kredi bedelinin kredi kullanımı gerçekleştikten sonra proje kapsamında kullanılacak veya proje kapsamında kullanılmak üzere Proje Şirketi’ne aktarılacak olması halinde, bu durumu tevsik eder nitelikteki banka dekontları, Proje Şirketi ile gerçekleştirilen yazışmalar gibi belgeler de bankaya ibraz edilecek.
  2. Kredi bedelinin kredi kullanımı gerçekleşmeden önce proje kapsamında kullanılan veya proje kapsamında kullanılmak üzere Proje Şirketi’ne aktarılan bedeller ile mahsup edilecek olması halinde bu durumu tevsik eder banka dekontları, Proje Şirketi ile gerçekleştirilen yazışmalar gibi belgeler de bankalara ibraz edilecek. Bu belgelerin, en fazla bir yıl öncesine kadar gerçekleştirilen transfer ve ödemelere ilişkin olması gerekecek.

Uygulama sözleşmesinde belirtilen yapım sürenin sonuna kadar bu belgeler ibraz edilmez ise ilgili banka Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirimde bulunacak.

Sonuç

Değişiklik ile birlikte kamu özel işbirliği projelerinde döviz kredisine erişim imkânı kolaylaşıyor.